Sprzedaż obiadów na styczeń 2021

Dotyczy uczniów klas 1-3 SP.

Wpłat za obiady można dokonywać wyłącznie przelewem na konto bankowe szkoły:

Centrum Kształcenia Sportowego
ul. Rydla 49, 70-783 Szczecin
nr konta: 83 1020 4795 0000 9402 0323 2691

W treści przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko dziecka,
  • klasę i szkołę,
  • miesiąc, za który dokonano wpłaty.

Termin wpłat:

  • do 14 stycznia 2021 r. (czwartek) – uczeń będzie jadł od 18.01.2021, koszt obiadów 42,00 zł (10 x 4,20 zł),
  • od 15 stycznia 2021 r. (piątek) – uczeń będzie jadł od 20.01.2021, koszt obiadów 33,60 zł (8 x 4,20 zł).
Skip to content