Default image

admin

Ulotka CKS - 1

CKS – szkoła na medal!

Celem Centrum Kształcenia Sportowego jest stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających łączenie nauki z wyczynowym uprawianiem sportu. To najlepsze miejsce do nauki dla sportowców ze Szczecina i okolic. Kadra pedagogiczna i trenerska posiada najwyższe kwalifikacje zawodowe oraz niezbędne doświadczenie do pracy…
Read More

Rada Rodziców

W roku szkolnym 2020/2021 Zarząd Rady Rodziców CKS ukształtował się w następującym składzie: Przewodniczący Zarządu Rady Rodziców: Karol Polechoński Zastępca Przewodniczącego: Elżbieta Gielniak Członek Zarządu: Monika Kowalczyk. Komisja Rewizyjna: Paulina Balicka Rafał Spychalski Sabina Jóźwik. Indywidualne numery kont grup i…
Read More

Cele działania Samorządu Uczniowskiego

Aktywizowanie życia społecznego w szkole. Ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną. Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania. Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku. Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie. Kształtowanie umiejętności organizowania…
Read More

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Kształt Samorządu 1. Samorząd Szkolny tworzą wybrani uczniowie szkoły.2. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.3. Głównymi organami Samorządu są: Przewodniczący Samorządu, zastępca Przewodniczącego Samorządu oraz członkowie Samorządu. 4. Ze względu na organizację Centrum Kształcenia Sportowego mamy: Mały Samorząd (klasy 1-3 SSP nr…
Read More

Regulamin biblioteki

Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Rodzice uczniów mogą wypożyczać książki na konto swoich dzieci (po okazaniu dowodu tożsamości i podaniu nazwiska ucznia). Uczniów do korzystania z biblioteki uprawnia legitymacja szkolna. Ze zbiorów biblioteki można korzystać:– wypożyczając…
Read More

Gdzie szukać pomocy?

Przemoc w rodzinie „Niebieska Linia”: 22 668 70 00 Infolinia Anonimowych Alkoholików: 801 033 242 Bezpłatny Policyjny Telefon Zaufania: 0 800 156 032 Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej: 91 464 63 63 Telefon zaufania – narkotyki, narkomania: 801 199 990 Telefon…
Read More

Ważne adresy

Nazwa instytucji Adres Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 Szczecin, ul. Jaśminowa 4 tel. 91 46 14 039 Komisariat Policji Szczecin Dąbie Szczecin, ul. Pomorska 15 tel. 91 82 19 105 Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie – Prawobrzeże Szczecin, ul. Struga 10tel. 91…
Read More