Default image

admin

Rekrutacja do LOzOS – nasza oferta

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie na rok szkolny 2021/2022 odbywa się przez stronę nabor.pcss.pl. Nasza oferta Zapraszamy do podjęcia nauki w „Szkole na medal” – specjalistycznej placówce oświatowej kształcącej uczniów-sportowców na różnych…
Read More

Rekrutacja do klas czwartych SSP nr 2

Poniżej do pobrania następujące dokumenty: Podanie rodziców. Kwestionariusz osobowy. Oświadczenie rodziców. Potwierdzenie woli – składane w terminie 22-26.04.2021 r., do godz. 15.00. Informacja UM o rekrutacji do klas 4 oddziałów sportowych z wykazem szkół prowadzących nabory. Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin…
Read More

Procedura organizacji bezpiecznej opieki w przedszkolu

Wprowadziliśmy niewielkie zmiany w “Procedurach organizacji bezpiecznej opieki w przedszkolu” w okresie ograniczonej działalności przedszkola spowodowanej wirusem COVID-19 w Oddziałach Przedszkolnych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 w Szczecinie (na końcu dokumentu). Prosimy o zapoznanie się z nimi. Procedura organizacji bezpiecznej opieki w przedszkolu…
Read More