Default image

EG

Cele działania Samorządu Uczniowskiego

Aktywizowanie życia społecznego w szkole. Ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną. Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania. Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku. Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie. Kształtowanie umiejętności organizowania…
Read More

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Kształt Samorządu Samorząd Szkolny tworzą wybrani uczniowie szkoły. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły. Głównymi organami Samorządu są: Przewodniczący Samorządu, zastępca Przewodniczącego Samorządu oraz członkowie Samorządu. Ze względu na organizację Centrum Kształcenia Sportowego mamy: Mały Samorząd (klasy 1-3 SSP nr…
Read More