Deklaracje kontynuowania wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Rodzice Przedszkola Szmaragdowego,

dla przypomnienia uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), rodzice dzieci przyjętych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/w tym oddziale przedszkolnym w szkole, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

W związku z powyższym, zgodnie z zarządzeniem Nr 35/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2021 r., nabór rozpoczyna się w dniu 1 marca 2021 r., natomiast rodzice dzieci uczęszczających składają deklaracje* poprzez wrzucenie do urny od dnia 22 lutego 2021 r. do rozpoczęcia naboru. Proszę o zachowanie tych terminów.

*deklaracja wymaga podpisu obojga rodziców              

Poniżej do pobrania formularz deklaracji oraz klauzula RODO.

Sekretariat Przedszkola Szmaragdowego

Udostępnij wpis