Dyżur wakacyjny 2021

Informacja od Pana Prezydenta Miasta Szczecin.


Szczecin 16 grudnia 2020 r.

Dotyczy: dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Rodzice,

czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVlD-19 wymusiło i nadal wymusza dokonywanie zmian w organizacji pracy szkół i placówek oświatowych.

Aby w sposób maksymalny zabezpieczyć zdrowie dzieci rodziców i pracowników przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach, oraz aby ograniczyć przemieszczanie się dzieci pomiedzy przedszkolami. dyżury wakacyjne odbywać się bedą wyłącznie w placówkach macierzystych.

Chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w czasie wakacji będziecie Państwo mogli zgłosić bezpośrednio w swoim przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole.

Zasady składania zgłoszeń:

 • do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach przyjmowane będą wyłącznie dzieci rodziców pracujących. którzy nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki
 • wypełniony druk zgłoszenia należy „wrzucić” do urny w placówce macierzystej. koniecznie należy podać, w jakim terminie dziecko będzie przebywało w placówce z określeniem liczby godzin pobytu. Kolejność składania zgłoszeń nie jest brana pod uwagę
 • obowiązkiem rodzica jest dołączyć do zgłoszenia zaświadczenie o zatrudnieniu. Zaświadczenie musi zawierać informację, że rodzic nie przebywa na opiece, urlopie macierzyńskim/rodzicielskim ani wychowawczym. Dyrektor ma prawo zweryfikować podane w zaświadczeniu informacje
 • dyrektor informuje rodziców o przyjęciu na dyżur poprzez zamieszczenie listy dzieci w placówce w widocznym miejscu oraz zamieszcza listy na stronie internetowej placówki
 • rodzic ma obowiązek poinformowania dyrektora o rezygnacji z przyznanego miejsca najpóźniej do 12.06.2021 r.
 • dziecko może korzystać z dyżuru przez okres nie dłuższy niz 4 tygodnie
 • o organizacji pracy w okresie dyżuru decyduje dyrektor
 • rodzic nie może odwołać sie od decyzji dyrektora w związku z nieprzyjęciem dziecka na dyżur.

Okres pracy w trybie wakacyjnym trwa od 28 czerwca do 20 sierpnia.
23 sierpnia do 31 sierpnia – przygotowanie przedszkola do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
01 września 2021 – rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.

Terminy:

 • Składanie zgłoszeń na dyżur w terminie od 18.01.2021 do 29.01.2021 r.
 • Weryfikacja zgłoszeń w terminie od 01.02.2021 do 12.02.2021 r.
 • Podanie do wiadomości zakwalifikowanych dzieci w dni 17.02.2021 r.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek

Poniżej do pobrania oryginalny dokument oraz formularz zgłoszenia.

Udostępnij wpis