Procedura organizacji bezpiecznej opieki w przedszkolu

Wprowadziliśmy niewielkie zmiany w „Procedurach organizacji bezpiecznej opieki w przedszkolu“ w okresie ograniczonej działalności przedszkola spowodowanej wirusem COVID-19 w Oddziałach Przedszkolnych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 w Szczecinie (na końcu dokumentu). Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Procedura organizacji bezpiecznej opieki w przedszkolu w okresie ograniczonej działalności przedszkola spowodowanej wirusem COVID-19 w Oddziałach Przedszkolnych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 w Szczecinie

 1. Dzieci będą przyjmowane w godz. od 6.30 do 9.00 a odbierane od godziny 14.30 do godziny 16.30. W pozostałych godzinach przedszkole nie będzie otwarte dla osób z zewnątrz.
  W szczególnych przypadkach, w godzinach funkcjonowania placówki, tj. od 6.30 do 16.30, można odebrać dziecko korzystając z domofonu.
 2. Dziecko do przedszkola może przyprowadzać tylko jeden z Rodziców (opiekunów).
 3. W trakcie przyprowadzania i odbierania dziecka Rodzic/Opiekun musi mieć zasłonięte usta i nos, zdezynfekowane ręce przy wejściu do placówki.
 4. Przed wejściem do placówki wyznaczony pracownik przedszkola, za zgodą Rodzica/Opiekuna, dokonuje dziecku oraz Rodzicowi/Opiekunowi pomiaru temperatury (termometr bezdotykowy).
 5. Jeżeli Rodzic/Opiekun nie wyrazi zgody na pomiar temperatury nie zostanie wpuszczony na teren placówki.
 6. Temperatura będzie również mierzona dziecku w trakcie pobytu w przedszkolu.
 7. Rodzic/Opiekun przebiera dziecko w szatni i odprowadza je do „płotka“ w holu głównym. Korzystając z domofonu, informuje panią o przybyciu dziecka. Dzieci 4-6 letnie samodzielnie udają się do Sali, natomiast dzieci 3 letnie odbierane są przez pracownika przedszkola i odprowadzane do grupy. Rodzic/Opiekun nie wchodzi na teren korytarza przy salach.
 8. Chcąc odebrać dziecko należy zadzwonić domofonem na salę. Pomoc grupy dzieci 3 letnich przyprowadzi Rodzicowi/Opiekunowi dziecko do „płotka“. Dzieci 4-6 letnie opuszczają salę samodzielnie.
 9. Rodzic/Opiekun zostawia w szatni, na początku tygodnia, w materiałowym, podpisanym worku rzeczy do leżakowania oraz ubrania na zmianę. Rzeczy te zabiera do prania odbierając dziecko w piątek.
 10. Dzieci przebywają w wyznaczonej i stałej sali.
 11. Do każdej grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie (nauczyciele, pomoce).
 12. Panie nauczycielki nie zmieniają się w ciągu dnia.
 13. W salach codziennie dezynfekowane są toalety, leżaki, stoły, krzesełka, podłogi, zabawki.
 14. Sale wietrzone są co najmniej raz na godzinę.
 15. Na dwór dzieci wychodzą wg ustalonego harmonogramu.
 16. Leżaki do spania/odpoczynku będą ustawiane w odstępach co najmniej 1,5 metra od siebie.
 17. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych (katar, kaszel, wysypka, itp.).
 18. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
 19. Jeżeli w domu przebywa osoba chora, na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 20. Przedszkole nie będzie zapraszać osób z zewnątrz oraz organizować wyjść poza teren placówki.
 21. W przypadku symptomów choroby u dziecka zostanie ono odizolowane od pozostałych dzieci w wydzielonym miejscu (gabinet pielęgniarki) a powiadomieni Rodzice/Opiekunowie muszą niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola.
 22. Dzieci do przedszkola nie mogą przynosić żadnych przedmiotów (zabawki, produkty spożywcze itp.).
 23. Dzieci z przedszkola nie mogą zabierać żadnych przedmiotów.

Zmiany w „Procedurze organizacji bezpiecznej opieki w przedszkolu“ (obowiązujące od 02 lutego 2021 r.) w okresie ograniczonej działalności przedszkola spowodowanej wirusem COVID-19 w Oddziałach Przedszkolnych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 w Szczecinie

 1. Ze względu na nowe wytyczne GIS punkt 19 Procedury wykreślono.
 2. Dodano
  • punkt 22a: Na prośbę nauczyciela rodzic może przynieść do przedszkola materiały lub pomoce dydaktyczne. Przed użyciem zostaną one poddane kwarantannie.
  • punkt 23a: Prace plastyczne dzieci, spakowane w foliową torebkę lub koszulkę, mogą zostać oddane (nie częściej niż raz w miesiącu) rodzicom.
Udostępnij wpis