Procedury zapewnienia bezpieczeństwa obowiązujące od 26.10.2020

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19, obowiązujące od 26.10.2020.

W związku z wprowadzeniem nowych wytycznych na terenie Gminy Miasto Szczecin, związanych z czerwoną strefą bezpieczeństwa, od dnia 26.10.2020 będą obowiązywały następujące zasady edukacji w CKS:

 1. Przedszkole Szmaragdowe – funkcjonuje jak dotychczas, czyli bez zmian.
 2. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2: klasy 1-3 – bez zmian.
 3. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2: klasy 4-8 przechodzą na nauczania zdalne.
  – Zajęcia edukacyjne wyłącznie w trybie zdalnym przy pomocy narzędzia Classroom wg dotychczasowego tygodniowego planu lekcji.
  – W godzinach 8.00 – 16.00 uczniowie, którzy nie ukończyli 16 lat nie mogą wychodzić z domów bez opieki osoby pełnoletniej.
  – Zajęcia treningowe wyłącznie w trybie zajęć organizowanych przez kluby sportowe – grafik treningów ustalą trenerzy koordynatorzy.
 4. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi:
  a. klasy 1:
  – Zajęcia edukacyjne w trybie zdalnym przy pomocy narzędzia Classroom.
  – Zajęcia treningowe wyłącznie w trybie zajęć organizowanych przez kluby sportowe – grafik treningów ustalą trenerzy koordynatorzy.
  b. Klasy 2 i 3:
  – Zajęcia edukacyjne w trybie zdalnym przy pomocy narzędzia Classroom.
  – Zajęcia treningowe dla tych uczniów będą się odbywać w CKS i na Pomarańczowej i przystani Wiskord – wg planu przygotowanego przez trenerów.
  Na podst. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 października 2020 poz. 1859.
 5. Internat: wszyscy uczniowie wracają do swoich domów i przechodzą na nauczanie zdalne (edukacja i sport).
 6. Grupy Przedszkolne Morsy i Delfiny: rodzice zostawiają dzieci pod opieką personelu szkolnego przy portierni. Przekazujemy dzieci w godzinach 6.30 – 8.30 i odbieramy po godzinie 14.00. Dzieci przyprowadzają i odprowadzają z sal pracownicy szkoły.
 7. Stołówka:
  – Dla uczniów przechodzących w tryb zdalny posiłki zostaną odwołane, a środki finansowe zwrócone na Państwa konta.
  – Obiady w okresie od 26.10.2020 będą przygotowywane wyłącznie dla uczniów klas 1-3 SSP2.
  – Opłaty za obiady na m-c listopad należy wpłacać wyłącznie na konto do dnia 29.10.2020 r. w kwocie 84,00 zł [20 dni x 4,20 zł = 84,00 zł].
  – Osoby, które płaciły gotówką w kasie szkoły proszone są o kontakt z księgowością w celu uzgodnienia sposobu zwrotu środków finansowych.
  – Nr konta do wpłat za posiłki: 83 1020 4795 0000 9402 0323 2691 PKO Bank Polski S.A.

/-/ Maciej Parobczy
Dyrektor CKS

Udostępnij wpis