Informacja o zasadach korzystania z pływalni w związku z wprowadzonymi ograniczeniami spowodowanymi COVID-19

  1. Wejście na hol i przebywanie przy kasie basenowej szkoły wyłącznie w maseczce ochronnej. Maseczkę można zdjąć dopiero w szatni i pozostawić ją w zamykanej szafce ubraniowej.
  2. Przed wejściem na teren pływalni należy zdezynfekować dłonie.
  3. Po zakończeniu pływania, a przed opuszczeniem szatni, należy ponownie założyć maseczkę i opuścić teren pływalni.
  4. Wejścia na teren basenu wyłącznie w wyznaczonych godzinach.
  5. Na teren pływalni może wejść jednorazowo maksymalnie 60 osób.
  6. Grupy zorganizowane oczekują przed budynkiem szkoły i wprowadzane są na jej teren przez instruktora prowadzącego zajęcia.
  7. Do odwołania zawieszona została sprzedaż biletów na wejścia indywidualne. Z pływalni mogą korzystać wyłącznie grupy zorganizowane.

Udostępnij wpis