Informacja o zasadach korzystania z pływalni w związku z wprowadzonymi ograniczeniami spowodowanymi COVID-19

  1. Wejście na hol i przebywanie przy kasie basenowej szkoły wyłącznie w maseczce ochronnej. Maseczkę można zdjąć dopiero w szatni i pozostawić ją w zamykanej szafce ubraniowej.
  2. Przed wejściem na teren pływalni należy zdezynfekować dłonie.
  3. Po zakończeniu pływania, a przed opuszczeniem szatni, należy ponownie założyć maseczkę i opuścić teren pływalni.
  4. Wejścia na teren basenu wyłącznie w wyznaczonych godzinach.
  5. Na teren pływalni może wejść jednorazowo maksymalnie 60 osób w grupie zorganizowanej i 40 przy wejściach indywidualnych w niedziele.
  6. Grupy zorganizowane oczekują przed budynkiem szkoły i wprowadzane są na jej teren przez instruktora prowadzącego zajęcia. Osoby wchodzące na wejście biletowane wpuszczane będą na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
  7. Wejścia biletowane realizowane są wyłącznie w niedziele od godziny 14.00 do 20.00. Od 06/11/2022 kasa biletowa będzie prowadziła sprzedaż biletów od godz. 14.00 do 18.00.

Udostępnij wpis