Plan lekcji

Lista oddziałów

Plan oddziału

Uwaga! Lekcje języka obcego dla drugiej grupy odbywają się w innych salach niż podane na planie. Informacji udzielają nauczyciele uczący daną grupę.