Rekrutacja do LOzOS – nasza oferta

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie na rok szkolny 2021/2022 odbywa się przez stronę nabor.pcss.pl.

Nasza oferta

Zapraszamy do podjęcia nauki w „Szkole na medal” – specjalistycznej placówce oświatowej kształcącej uczniów-sportowców na różnych etapach edukacyjnych. Celem szkoły jest stworzenie wychowankom CKS Szczecin warunków umożliwiających łączenie treningów sportowych z realizacją zajęć dydaktycznych. Nasi uczniowie i absolwenci to członkowie kadry narodowej, zawodnicy zespołów ekstraklasy oraz mistrzowie świata, Europy i Polski w grach zespołowych oraz sportach indywidualnych. Najlepsi współpracują z ośrodkami szkolenia sportowego młodzieży pod patronatem związków sportowych i Ministerstwa Sportu.

W roku szkolnym 2021/2022 zapraszamy do dwóch klas profilowanych:

Oddział Mistrzostwa Sportowego, dyscyplina: piłka ręczna dziewcząt i chłopców

Przedmioty punktowane:

obowiązkowe:
 • język polski
 • matematyka
dodatkowe:
 • biologia
 • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • język angielski
 • język polski

Dodatkowe wymagania:

obowiązkowy test sprawności fizycznej

Oddział Sportowy, o profilu interdyscyplinarnym, obejmujący grupy treningowe z kilku dyscyplin: piłka siatkowa chłopców, pływanie i sportowe ratownictwo wodne, kajakarstwo olimpijskie, piłka nożna chłopców, inne licencjonowane Polskiego Związku Sportowego

Przedmioty punktowane:

obowiązkowe:
 • język polski
 • matematyka
dodatkowe:
 • biologia
 • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • język angielski
 • język polski

Dodatkowe wymagania:

obowiązkowy test sprawności fizycznej

Tylko u nas

W Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o odpowiednie kształcenie naszych uczniów oraz zapewnienie warunków do rozwoju ich pasji sportowych. Dbając o przyszłość naszych absolwentów, przygotowujemy ich do kontynuacji nauki na kierunkach związanych z odnową biologiczną, wychowaniem fizycznym, rekreacją i turystyką. Pasjonatom sportu pomagamy w przygotowaniu zawodowym do podjęcia pracy trenera, sędziego lub menagera sportu. Wyróżnia nas nowatorskie podejście do metod kształcenia, wychowania i szkolenia sportowego. Naszym uczniom proponujemy:

 • zdobycie dodatkowych kwalifikacji w zakresie: Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, Ratownika Wodnego, Instruktora Sportu, Płetwonurka PADI, Sternika Motorowodnego, Sędziego Pływania II klasy, Sędziego Piłkarskiego PZPN, Trenera UEFA C
 • przygotowanie do zawodu sędziego i trenera w ramach „Szkoły Trenerów” – autorskiego programu CKS Szczecin realizowanego we współpracy ze związkami sportowymi z różnych dyscyplin; program umożliwia zdobycie certyfikowanych uprawnień po odbyciu specjalistycznego szkolenia i egzaminów – klasa 1: kurs sędziego młodzieżowego (30 godzin), klasa 2: kurs sędziego związkowego (60 godzin), klasa 3: kurs trenera (zgodnie z harmonogramem), klasa 4: staże w klubach sportowych i w kolegium sędziów dla najlepiej rokujących oraz egzaminy
 • zajęcia i warsztaty ze specjalistami: psychologiem sportu, dietetykiem, menagerem sportu, dziennikarzem sportowym
 • udział w zimowych obozach narciarsko-snowboardowych
 • udział w letnich obozach szkoleniowych: żeglarskich, motorowodnych, nurkowych, spływach kajakowych
 • udział w sportowych obozach międzynarodowych
 • udział w imprezach sportowych na dużych obiektach w Polsce i za granicą (stadiony, pływalnie, hale sportowe)
 • szkolenia Polskiej Agencji Antydopingowej na temat „bezpiecznego sportu” oraz warsztaty z zakresu animacji trybun (Jak prawidłowo zachować się na widowni?)
 • lekcje przedsiębiorczości (Działalność gospodarcza w oparciu o sport) oraz zajęcia języka niemieckiego z wykorzystaniem specjalistycznego słownictwa sportowego
 • możliwość przygotowywania materiałów do telewizji internetowej – kanału telewizyjnego tworzonego przez młodzież
 • współpracę z kadrą pedagogiczną i trenerską posiadającą najwyższe kwalifikacje zawodowe oraz niezbędne doświadczenie do pracy z uczniem-sportowcem
 • opiekę wychowawcy i trenera nad każdą klasą
 • uwzględnienie treningów sportowych w planie zajęć szkolnych.

Szkoła zapewnia

Naszym utalentowanym uczniom-sportowcom zapewniamy doskonałe warunki do rozwoju dzięki bogatej i nowoczesnej infrastrukturze szkoły:

 • posiadamy nowoczesną pływalnię z ruchomym dnem, której towarzyszy kompleks rehabilitacyjny z sauną i profesjonalnymi gabinetami odnowy biologicznej (korzystają z nich nasi uczniowie w przypadku urazów czy kontuzji)
 • zajęcia sportowe odbywają się w nowoczesnej hali sportowej z nawierzchnią bezurazową oraz w pełni wyposażonej siłowni
 • przy szkole funkcjonuje kompleks boisk sportowych, w tym: boisko „Orlik”
 • korzystamy z obiektów sportowych miasta Szczecin, np.: przystani Centrum Żeglarskiego, hali sportowej przy ul. Twardowskiego, boiska przy ul. Pomarańczowej, przystani KS „Wiskord”
 • przy szkole działa Internat „Junior” dla uczniów spoza Szczecina
 • w stołówce szkolnej zapewniamy uczniom pełnowartościowe posiłki, a w sklepiku szkolnym – zdrowe przekąski
 • w salach lekcyjnych uczniowie pracują z tablicami interaktywnymi i multibookami
 • do dyspozycji uczniów są: pracownie komputerowe, biblioteka szkolna z czytelnią, multimedialna aula ze sceną teatralną
 • szkoła zapewnia uczniom szafki uczniowskie
 • uczniowie mają otwarty dostęp do Internetu, a nad ich bezpieczeństwem czuwa monitoring
 • szkoła zapewnia uczniom stałą opiekę pedagoga – doradcy zawodowego, pielęgniarki oraz fizjoterapeuty.

Sposób przeliczania punktów

Sposób przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę na I etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół ponadpodstawowych dla kandydatów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej określa:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737).

Udostępnij wpis