Harmonogram rekrutacji do Przedszkola „Szmaragdowego”

Rodzaj czynnościTermin rekrutacyjnyCzynności
Złożenie wniosku06.03.2023 – 24.03.2023Pobranie i wypełnienie wniosku wraz z załącznikami ze strony nabor.pcss.pl/szczecin, następnie dostarczenie do sekretariatu Przedszkola „Szmaragdowego” poprzez wrzucenie dokumentu do urny znajdującej się przy wejściu do placówki lub bezpośrednio do sekretariatu przedszkola.
Wszystkie dokumenty muszą zawierać obowiązkowy podpis obojga rodziców.
Weryfikacja wniosków 27.03.2023 -14.04.2023Praca komisji.
Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych17.04.2023
godz. 15.00
Lista zostanie wywieszona w gablocie szkoły oraz przy wejściu do przedszkola.
Potwierdzenie woli18.04.2023 – 21.04.2023
godz. 15.00
Dostarczenie potwierdzenia woli, dokument dostępny będzie na stronie szkoły cks.szczecin.pl w zakładce Rekrutacja – Przedszkole „Szmaragdowe”, wersja papierowa w sekretariacie przedszkola. Dokument należy dostarczyć poprzez wrzucenie do urny znajdującej się przy wejściu do placówki lub bezpośrednio do sekretariatu przedszkola.
Wszystkie dokumenty muszą zawierać obowiązkowy podpis obojga rodziców.  
Lista przyjętych i  nieprzyjętych25.04.2023
godz. 15.00
Lista zostanie wywieszona w gablocie szkoły oraz przy wejściu do przedszkola.
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 2023/2024
Udostępnij wpis