Rekrutacja do klas czwartych SSP nr 2

Poniżej do pobrania następujące dokumenty:

  1. Podanie rodziców.
  2. Kwestionariusz osobowy.
  3. Oświadczenie rodziców.
  4. Potwierdzenie woli – składane w terminie 22-26.04.2021 r., do godz. 15.00.
  5. Informacja UM o rekrutacji do klas 4 oddziałów sportowych z wykazem szkół prowadzących nabory.
  6. Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego na rok szkolny 2021/2022.
Udostępnij wpis