Rekrutacja do klas 1 SSP2 – harmonogram i dokumenty do pobrania

Rodzaj czynnościTermin rekrutacyjny kl. 1Czynności
Złożenie wniosku01.03.2021 r. – 07.03.2021 r.Pobranie i wypełnienie wniosku ze strony: nabor.pcss.pl/szczecin, następnie dostarczenie do sekretariatu Przedszkola Szmaragdowego poprzez wrzucenie dokumentu do urny znajdującej się przy wejściu do placówki. Wersja papierowa wniosku dostępna w sekretariacie przedszkola.
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej 09.03.2021 r. (wtorek) gr. I
16:00 – 18:00 hala sportowa – strój sportowy
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej11.03.2021 r. (czwartek)gr. II
16:00 – 18:00 hala sportowa – strój sportowy
Lista kandydatów – pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej16.03.2021 r.
godz.12:00
Lista zostanie wywieszona w gablocie szkoły oraz przy wejściu do przedszkola
Weryfikacja wniosków 29.03.2021 r. – 09.04.2021 r.Praca komisji
Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych16.04.2021 r.
godz.15:00
Lista zostanie wywieszona w gablocie szkoły oraz przy wejściu do przedszkola
Potwierdzenie woli19.04.2021 r. – 21.04.2021 r.
godz.15:00
Dostarczenie następujących dokumentów wraz z potwierdzeniem woli:
> zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza POZ lub ksero karty sportowca
> pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego*
> deklaracja religia/etyka*
> informacja o
gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
> dwa zdjęcia do E-legitymacji lub mLegitymacji (z podpisem na odwrocie)
Wszystkie dokumenty muszą zawierać obowiązkowy podpis obojga rodziców.
(*) Wymienione dokumenty dostępne będą na stronie szkoły: cks.szczecin.pl w zakładce Rekrutacja – SSP nr 2, wersja papierowa w sekretariacie przedszkola. Należy je dostarczyć poprzez wrzucenie kompletu do urny.
Lista przyjętych i nieprzyjętych23.04.2021 r.
godz.15:00
Lista zostanie wywieszona w gablocie szkoły oraz przy wejściu do przedszkola
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 2021/2022

Do pobrania powyższy terminarz w formacie DOCX oraz pozostałe dokumenty.

Udostępnij wpis