Rekrutacja uzupełniająca do klasy czwartej SSP2

Harmonogram

16 – 18 sierpnia 2021 r. – składanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym o przyjęcie do oddziału sportowego, do klasy czwartej na rok szkolny 2021/2022 (druki dokumentów do pobrania poniżej).

19 – 20 sierpnia 2021 r. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej wg harmonogramu:

  • 19 sierpnia 2021 r., godz. 14:00 – piłka ręczna dziewcząt, hala CKS, trener Izabela Franczak,
  • 19 sierpnia 2021 r., godz. 16:00 – piłka nożna chłopców, hala CKS, trener Leszek Pokładowski,
  • 20 sierpnia 2021 r., godz. 16:00 – żeglarstwo, Centrum Żeglarskie przy ul. Przestrzennej 19, trener Judyta Malinowska.

Uwaga: do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole sportowej, potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Takie orzeczenie lekarskie (lub ksero aktualnej karty sportowca) należy złożyć wraz z dokumentacją rekrutacyjną we wskazanym wyżej terminie.

23 sierpnia 2021 r. o godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

27 sierpnia 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

30 sierpnia 2021 r., do godz. 15:00 – potwierdzenie woli przyjęcia dziecka poprzez złożenie:

  • pisemnego oświadczenia (druk do pobrania poniżej),
  • oryginału świadectwa promocyjnego do klasy czwartej,
  • karty zdrowia ucznia (od pielęgniarki szkolnej),
  • dwóch zdjęć legitymacyjnych (podpisanych na odwrocie).

31 sierpnia 2021 r., do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym do klasy czwartej.

Druki do pobrania

Udostępnij wpis