Spis dokumentów dla kandydatów zakwalifikowanych do klas 1 SSP2

Od 19.04.2021 do 21.04.2021 do godz. 15.00 należy dostarczyć obowiązkowy komplet dokumentów:

  • potwierdzenie woli*
  • zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza POZ lub ksero karty sportowca
  • pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego*
  • deklarację religia/etyka*
  • dwa zdjęcia do E-legitymacji lub mLegitymacji (z podpisem na odwrocie).

Do 07.05.2021 należy dostarczyć:

  • informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Wszystkie dokumenty muszą zawierać obowiązkowy podpis obojga rodziców.

(*) Wersja papierowa dokumentów znajduje się również przy wejściu do przedszkola oraz w sekretariacie przedszkola. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do naszej placówki po przez wrzucenie kompletu do urny.

Udostępnij wpis