Spis dokumentów dla kandydatów zakwalifikowanych do SSP nr 2

Od 13.04.2023 do 14.04.2023 do godz. 15.00 należy dostarczyć obowiązkowy komplet dokumentów:

  • potwierdzenie woli*
  • zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza POZ lub ksero karty sportowca
  • pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego*
  • deklaracja religia/etyka*
  • dwa zdjęcia do legitymacji (z podpisem na odwrocie).

 Do 08.05.2023 należy dostarczyć:

  • informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Wszystkie dokumenty muszą zawierać obowiązkowy podpis obojga rodziców.

 *Wersja papierowa dokumentów znajduje się również przy wejściu do przedszkola oraz w sekretariacie przedszkola. Wypełnione dokumenty należy  dostarczyć do sekretariatu przedszkola.

Udostępnij wpis