Cele działania Samorządu Uczniowskiego

  1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
  2. Ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną.
  3. Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania.
  4. Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.
  5. Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie.
  6. Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
Udostępnij wpis