Harmonogram sprzedaży posiłków

Uwaga! Poniższy harmonogram może ulec zmianie, aktualne informacje o terminach wydawania obiadów oraz ich koszcie są przekazywane na bieżąco poprzez ogłoszenia w e-Dzienniku.

MiesiącSprzedaż regulaminowaKwota abonamentu za cały miesiącIlość dni żywieniowych
styczeń1 – 5 stycznia
stołówka wydaje obiady dla uczniów szkoły od 10.01.2022
66,00 zł15
luty21 – 25 stycznia
uczeń je od 14.02.2022 (ferie zimowe)
48,40 zł11
marzec21 – 25 lutego
uczeń je od 1.03.2022
101,20 zł23
kwiecień21 – 25 marca
uczeń je od 1.04.2022
79,20 zł18
maj21 – 25 kwietnia
uczeń je od 09.05.2022 (matura)
74,80 zł17
czerwiec21 – 25 maja
uczeń je od 1.06.2022
66,00 zł15
Harmonogram sprzedaży posiłków w II semestrze roku szkolnego 2021/2022

Wpłaty – wyłącznie na konto bankowe – należy uiścić w dniach od 21 do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków (nie dotyczy obiadów na styczeń).

Numer konta:

83 1020 4795 0000 9402 0323 2691 (PKO Bank Polski S.A.)
Centrum Kształcenia Sportowego ul. L. Rydla 49, 70-783 Szczecin

W treści przelewu zawsze należy wpisać:

  • imię i nazwisko ucznia,
  • jego klasę i szkołę,
  • miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.

Jeżeli wiadomo, w które dni dziecko nie będzie korzystało z żywienia, proszę je wskazać i pomniejszyć kwotę wpłat.

Informacje o opłatach za wyżywienie uczniów zakwaterowanych w internacie znajdują się w zakładce Internat.

Udostępnij wpis