Konto do wpłat za obiady uczniowskie

Numer konta:

83 1020 4795 0000 9402 0323 2691

W treści przelewu zawsze należy wpisać:

  • imię i nazwisko ucznia,
  • jego klasę i szkołę,
  • miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.
Udostępnij wpis