Obiady we wrześniu

Obiady dla uczniów CKS będą wydawane od 6 września 2021 r. Koszt obiadów 83,60 zł (19 dni x 4,40 zł). Wpłaty za obiady można wnosić do 2 września.

Nr konta: 83 1020 4795 0000 9402 0323 2691
CKS ul. Rydla 49, 70-783 Szczecin

Treść przelewu:

  • obiady za miesiąc wrzesień
  • imię i nazwisko dziecka
  • klasa, do której uczęszcza dziecko.

Odpisu obiadów można dokonywać do godziny 11:00 w dniu roboczym (od poniedziałku do piątku) najpóźniej w przeddzień nieobecności pod adresem e-mail obiady.cks@gmail.com.

Od kolejnego miesiąca aktualne informacje o obiadach będą przekazywane wyłącznie poprzez ogłoszenia w e-Dzienniku.

Udostępnij wpis