Mała książka – wielki człowiek

Informujemy, że biblioteka szkolna Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie bierze udział w kampanii „Mała książka – wielki człowiek” realizowanej przez Instytut Książki pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 realizowany jest trzeci etap kampanii, który został przygotowany z myślą o dzieciach rozpoczynających edukację w szkole podstawowej i stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania. Za sprawą przygotowanych specjalnie dla nich książek chcemy zaprosić pierwszoklasistów do odbycia niezwykłej przygody, jaką jest umiejętność rozpoznawania liter, składania ich w wyrazy i zdania, a w końcu przyjemność czerpana z lektury – tej czytanej przy wsparciu najbliższych, jak i tej odkrywanej samodzielnie.

W ramach kampanii każdy uczeń pierwszej klasy otrzymuje w czasie uroczystego Pasowania na Czytelnika „Wyprawki Czytelnicze” przygotowane przez Instytut Książki. Zawierają one publikacje dla dzieci oraz rodziców.

Zachęcamy do sięgnięcia do różnych materiałów wspierających naukę czytania poprzez stronę https://wielki-czlowiek.pl/.

Pamiętajcie, drodzy Czytelnicy, że czytanie:

  • ułatwia przyswajanie wiedzy i naukę w szkole
  • pozwala rozwijać zainteresowania i zaspokajać ciekawość dziecka
  • wzbogaca słownictwo i umiejętność swobodnego wypowiadania się
  • wzmacnia relację rodzica z dzieckiem
  • kształtuje wrażliwość emocjonalną
  • rozwija osobowość i poczucie własnej wartości
  • pomaga zrozumieć siebie i innych ludzi.
Udostępnij wpis