Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie jest Rafał Malujda. Zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Agnieszka Marciniak. Z IOD oraz jego zastępcą można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl i telefonicznie: +48 91 85 22 093.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi oraz pozostałymi informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych:

  1. Klauzula informacyjna dla osób odwiedzających fanpage’a CKS na Facebooku
  2. Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji
  3. Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – po przyjęciu
  4. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
  5. Klauzula informacyjna dla pracowników
  6. Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu
  7. Klauzula informacyjna dla kontrahentów
  8. Klauzula informacyjna dla osób korzystających z ZFŚS
  9. Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka
  10. Suplement – zdalne nauczanie
Udostępnij wpis