Harmonogram rekrutacji do LOzOS

Harmonogram czynności kandydata związany z przyjęciem do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Centrum Kształcenia Sportowego na rok szkolny 2023/2024.

Uwaga: Kandydat składa wniosek i dokumenty rekrutacyjne (podpisane przez rodziców!) on-line przez system „Nabór”: nabor.pcss.pl/szczecin, a następnie dostarcza je w wersji papierowej do szkoły pierwszego wyboru zgodnie z harmonogramem.

Składanie wniosków o przyjęcie do klas sportowych

TerminCzynność
Od 09.05.2023 r.
do 31.05.2023 r., do godz. 15.00
Składanie wniosków wraz z niezbędną dokumentacją:
– orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu lub kserem aktualnej karty sportowca,
– pisemną zgodą rodziców na uczęszczanie kandydata
do oddziału sportowego (druk do pobrania).

Składanie wniosków o przyjęcie do klas ogólnych

TerminCzynność
Od 09.05.2023 r.
do 16.06.2023 r., do godz. 15.00
Składanie wniosków.

Próby sprawności fizycznej (dot. tylko rekrutacji do klas sportowych)

I termin

TerminDyscyplina i miejsce próby
05.06.2023 r., godz. 10.30Piłka ręczna dziewcząt i chłopców – hala sportowa CKS.
06.06.2023 r., godz. 15.00Piłka wodna dziewcząt i chłopców – basen CKS.
07. 06.2023 r., godz. 15.00Piłka nożna chłopców – boisko przy ul. Pomarańczowej.
07.06.2023 r., godz. 15.30Pływanie dziewcząt i chłopców – basen CKS.
07.06.2023 r., godz. 18.30Piłka siatkowa chłopców – hala sportowa CKS.
12.06.2023 r., godz. 17.00Kajakarstwo dziewcząt i chłopców – przystań KS Wiskord w Żydowcach przy ul. Traktorowej 1.
06.06.2023 r., godz. 15.30Pozostałe dyscypliny indywidualne (lekkoatletyka, triathlon, kolarstwo, żeglarstwo) – hala CKS.

II termin (dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności w pierwszym terminie)

TerminDyscyplina i miejsce próby
20.06.2023 r., godz. 15.00Piłka wodna dziewcząt i chłopców – basen CKS.
20.06.2023 r., godz. 15.30Piłka ręczna dziewcząt i chłopców – hala sportowa CKS.
21.06.2023 r., godz. 15.00Piłka nożna chłopców – boisko przy ul. Pomarańczowej.
21.06.2023 r., godz. 18.30Piłka siatkowa chłopców – hala sportowa CKS.
22.06.2023 r., godz. 17.00Kajakarstwo dziewcząt i chłopców – przystań KS Wiskord w Żydowcach przy ul. Traktorowej 1.
28.06.2023 r., godz. 15.30Pływanie dziewcząt i chłopców – basen CKS.
20.06.2023 r., godz. 15.30Pozostałe dyscypliny indywidualne (lekkoatletyka, triathlon, kolarstwo, żeglarstwo) – hala CKS.

Informacja o wynikach

TerminCzynność
Do 15.06.2023 r. (z I terminu)
Do 04.07.2023 r. (z II terminu)
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną informacji o wynikach sprawdzianu ze sprawności fizycznej.

Uzupełnienie wniosku oraz możliwość dokonania zmiany wybranych szkół (klasy sportowe i ogólne)

TerminCzynność
Od 23.06.2023 r.
do 10.07.2023 r., do godz. 15.00
Uzupełnienie elektronicznie wniosku o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Możliwość zmiany wybranych szkół i oddziałów.

Ogłoszenie wyników naboru (klasy sportowe i ogólne)

TerminCzynność
17.07.2023 r., godz. 15.00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych.
Wyniki dostępne również po zalogowaniu się na stronie nabor.pcss.pl/szczecin.

Potwierdzenie woli przyjęcia

TerminCzynność
Od 17.07.2023 r.
do 21.07.2023 r., do godz. 10.00
Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych potwierdzają wolę podjęcia nauki w formie przedłożenia kompletu oryginałów dokumentów:
– świadectwa ukończenia szkoły,
– zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
– karty zdrowia ucznia,
– 2 zdjęć legitymacyjnych podpisanych na odwrocie.
21.07.2023 r., godz. 15.00Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Odwołania

TerminCzynność
Do 24.07.2023 r.Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Do pobrania

Udostępnij wpis