Harmonogram rekrutacji do LOzOS

Harmonogram czynności kandydata związany z przyjęciem do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Centrum Kształcenia Sportowego na rok szkolny 2024/2025.

Uwaga: Kandydat składa wniosek i dokumenty rekrutacyjne (podpisane przez rodziców!) on-line przez system „Nabór”: nabor.pcss.pl/szczecin, a następnie dostarcza je w wersji papierowej do szkoły pierwszego wyboru zgodnie z harmonogramem.

Składanie wniosków o przyjęcie do klas sportowych

TerminCzynność
Od 10.05.2024 r. do 23.05.2024 r., do godz. 15.00Składanie wniosków wraz z niezbędną dokumentacją:
– orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu lub kserem aktualnej karty sportowca,
– pisemną zgodą rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego (druk do pobrania).

Próby sprawności fizycznej

I termin

TerminDyscyplina i miejsce próby
04.06.2024, godz. 16:30Kajakarstwo olimpijskie – przystań kajakowa, ul. Traktorowa 1 (Szczecin Żydowce).
05.06.2024, godz. 15:30 Sportowe ratownictwo wodne – basen CKS, ul. Rydla 49.
28.05.2024, godz. 15:00 Triathlon, kolarstwo, żeglarstwo – hala CKS, ul. Rydla 49.
10.06.2024, godz. 18:30Piłka nożna chłopców i dziewcząt – boisko przy ul. Pomarańczowej.
04.06.2024, godz. 14:00Piłka siatkowa chłopców – hala CKS, ul. Rydla 49.
06.06.2024, godz. 16:00Piłka wodna – basen CKS, ul. Rydla 49.
04.06.2024, godz. 16:00 Piłka ręczna – hala CKS, ul. Rydla 49.

II termin (dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności w pierwszym terminie)

TerminDyscyplina i miejsce próby
26.06.2024, godz. 16:30Kajakarstwo olimpijskie – przystań kajakowa, ul. Traktorowa 1 (Szczecin Żydowce).
26.06.2024, godz. 15:30 Sportowe ratownictwo wodne – basen CKS, ul. Rydla 49.
25.06.2024, godz. 14:00 Triathlon, kolarstwo, żeglarstwo – hala CKS, ul. Rydla 49.
26.06.2024, godz. 11:00Piłka nożna chłopców i dziewcząt – Orlik CKS, ul. Rydla 49.
24.06.2024, godz. 14:00Piłka siatkowa chłopców – hala CKS, ul. Rydla 49.
26.06.2024, godz. 15:00Piłka wodna – basen CKS, ul. Rydla 49.
25.06.2024, godz. 13:00 Piłka ręczna – hala CKS, ul. Rydla 49.

Informacja o wynikach

TerminCzynność
Do 12.06.2024 r. (z I terminu)
Do 04.07.2024 r. (z II terminu)
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną informacji o wynikach sprawdzianu ze sprawności fizycznej.

Uzupełnienie wniosku oraz możliwość dokonania zmiany wybranych szkół

TerminCzynność
Od 21.06.2024 r. do 05.07.2024 r., do godz. 15.00Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Możliwość zmiany wybranych szkół i oddziałów.

Ogłoszenie wyników naboru

TerminCzynność
12.07.2024 r., godz. 12.00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych.
Wyniki dostępne również po zalogowaniu się na stronie nabor.pcss.pl/szczecin.

Potwierdzenie woli przyjęcia

TerminCzynność
Od 12.07.2024 r. do 17.07.2024 r., do godz. 15.00Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych potwierdzają wolę podjęcia nauki w formie przedłożenia kompletu oryginałów dokumentów:
– świadectwa ukończenia szkoły,
– zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
– karty zdrowia ucznia,
– 2 zdjęć legitymacyjnych podpisanych na odwrocie.
18.07.2024 r., godz. 12.00Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Odwołania

TerminCzynność
Do 22.07.2024 r.Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciaSporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęciaWniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkołyDyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Do pobrania

Udostępnij wpis