Kalendarz roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2023/2024

TerminWydarzenie
04.09.2023Rozpoczęcie roku szkolnego, wg odrębnego harmonogramu
24.11.2023Termin wystawienia proponowanych ocen śródrocznych i ocen zachowania
20.12.2023Termin wystawienia ocen śródrocznych
23.12.2023 – 01.01.2024Zimowa przerwa świąteczna
15.01.2024 – 28.01.2024Ferie zimowe
marzec 2024Rekolekcje SSP2, LOzOS
29.03.2024Termin wystawienia proponowanych ocen końcowych oraz ocen zachowania w klasach 4 LOzOS
28.03.2024 – 02.04.2024Wiosenna przerwa świąteczna
17.04.2023Termin wystawienia ocen końcowych i ocen zachowania w klasach 4 LOzOS
26.04.2024Zakończenie zajęć i wręczenie świadectw w klasach 4 LOzOS
24.05.2024Termin wystawienia proponowanych ocen rocznych, końcowych oraz ocen zachowania
12.06.2024Termin wystawienia ocen rocznych, końcowych oraz ocen zachowania
21.06.2024Zakończenie roku szkolnego i wręczenie świadectw

Egzaminy zewnętrzne

Matura

TerminWydarzenie
07 – 09.05.2024Pisemne egzaminy maturalne
11 – 25.05.2024Ustne egzaminy maturalne
09.07.2024Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego w części pisemnej

Egzamin ósmoklasisty

TerminWydarzenie
14.05.2024Język polski
15.05.2024Matematyka
16.05.2024Język obcy nowożytny
10 – 12.06.2024Termin dodatkowy egzaminu
03.07.2024Ogłoszenie wyników egzaminu

Terminarz zebrań rady pedagogicznej

TerminWydarzenie
22.04.2024Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji w klasach 4 LOzOS
17.06.2024Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji rocznej
30.08.2024Zebranie plenarne rady pedagogicznej

Zebrania z rodzicami

TerminWydarzenie
06 – 20.09.2023 (stacjonarnie, bez nauczycieli przedmiotowców)Zebranie informacyjne oraz spotkania informacyjne rodziców z wicedyrektorem na temat egzaminów zewnętrznych klas 8 SSP2, 4 LOzOS (szczegółowy harmonogram zebrań)
29.11.2023 (zdalnie)Zebranie śródroczne informujące o wszystkich przewidywanych ocenach śródrocznych i ocenie zachowania
07.02.2024 (zdalnie)Zebranie dla rodziców i uczniów klasy 8a informujące o procedurach egzaminu ósmoklasisty
03.04.2024Zebranie w klasach 4 LOzOS – informacja o wszystkich przewidywanych ocenach i ocenie zachowania
28.05.2024Zebranie roczne i końcowe informujące o wszystkich przewidywanych ocenach i ocenie zachowania

Dodatkowe dni wolne dla uczniów

Termin
02.05.2024 (czwartek) – po Święcie Pracy
06.05.2024 (poniedziałek)
07.05.2024 (wtorek) – matura z j. polskiego
08.05.2024 (środa) – matura z j. angielskiego
09.05.2024 (czwartek) – matura z matematyki
10.05.2024 (piątek)
16.05.2024 (czwartek) – egzamin ósmoklasisty z  j. obcego
31.05.2024 (piątek) – po Bożym Ciele
Udostępnij wpis