Kalendarz roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2022/2023

TerminWydarzenie
01.09.2022Rozpoczęcie roku szkolnego, wg odrębnego harmonogramu
25.11.2022Termin wystawienia proponowanych ocen śródrocznych i ocen zachowania
22.12.2022Termin wystawienia ocen śródrocznych
23.12.2022 – 30.12.2022Zimowa przerwa świąteczna
13.02.2023 – 26.02.2023Ferie zimowe
kwiecień 2023Rekolekcje SSP2, LOzOS
31.03.2023Termin wystawienia proponowanych ocen końcowych oraz ocen zachowania w klasach 4 LOzOS
06.04.2023 – 11.04.2023Wiosenna przerwa świąteczna
21.04.2023Termin wystawienia ocen końcowych i ocen zachowania w klasach 4 LOzOS
28.04.2023Zakończenie zajęć i wręczenie świadectw w klasach 4 LOzOS
19.05.2023Termin wystawienia proponowanych ocen rocznych, końcowych oraz ocen zachowania
16.06.2023Termin wystawienia ocen rocznych, końcowych oraz ocen zachowania
23.06.2023Zakończenie roku szkolnego i wręczenie świadectw

Egzaminy zewnętrzne

Matura

TerminWydarzenie
04 – 23.05.2023Pisemne egzaminy maturalne
10 – 23.05.2023Ustne egzaminy maturalne
07.07.2023Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego w części pisemnej

Egzamin ósmoklasisty

TerminWydarzenie
23.05.2023Język polski
24.05.2023Matematyka
25.05.2023Język obcy nowożytny
12 – 14.06.2023Termin dodatkowy egzaminu
03.07.2023Ogłoszenie wyników egzaminu

Terminarz zebrań rady pedagogicznej

TerminWydarzenie
24.04.2023Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji w klasach 4 LOzOS
19.06.2023Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji rocznej
30.08.2023Zebranie plenarne rady pedagogicznej

Zebrania z rodzicami

TerminWydarzenie
06 – 15.09.2022 (stacjonarnie), bez nauczycieli przedmiotowcówZebranie informacyjne oraz spotkania informacyjne rodziców z wicedyrektorem na temat egzaminów zewnętrznych klas 8 SSP2, 4 LOzOS
30.11.2022Zebranie śródroczne informujące o wszystkich przewidywanych ocenach śródrocznych i ocenie zachowania – zdalnie
08.02.2023Zebranie (zdalne) podsumowujące pracę w I semestrze oraz dla rodziców i uczniów klasy 8a informujące o procedurach egzaminu ósmoklasisty
05.04.2023Zebranie informacyjne SSP2, LOzOS (w klasach 4 LOzOS informacja o wszystkich przewidywanych ocenach i ocenie zachowania)
24.05.2023Zebranie roczne i końcowe informujące o wszystkich przewidywanych ocenach i ocenie zachowania

Dodatkowe dni wolne dla uczniów

Termin
31.10.2022 (poniedziałek) – przed dniem Wszystkich Świętych
14.10.2022 (piątek) – Dzień Edukacji Narodowej
02.05.2023 (wtorek) – po Święcie Pracy
04.05.2023 (czwartek) – matura z j. polskiego
05.05.2023 (piątek) – matura z j. angielskiego
08.05.2023 (poniedziałek) – matura z matematyki
25.05.2023 (czwartek) – egzamin ósmoklasisty z j. obcego
09.06.2022 (piątek) – po święcie Bożego Ciała
Udostępnij wpis