Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Termin Działanie
I semestr: 01.09.2020 – 22.12.2020
WRZESIEŃ
01.09.2020 (wtorek) Rozpoczęcie roku szkolnego:
klasy 1 SSP2
klasy I LOzOS
pozostałe klasy z wychowawcami w klasach
08.09.2020 (wtorek) godz. 14.00 Matura poprawkowa
02.09.2020 (środa) godz. 16.00 – 18.00 Szkolenie – dokumentowanie pracy nauczyciela
07 – 10.09.2020 Zebranie informacyjne oraz spotkania rodziców z wicedyrektorem w auli:
09.09.2020 kl. 8 SSP2 godz. 17:00 – 17:20
kl. III LOzOS godz. 17:30 – 17:50
30.09.2020 Ogłoszenie wyników poprawkowego egzaminu maturalnego i przekazanie ich absolwentom
PAŹDZIERNIK
  Konkursy kuratoryjne
14.10.2020 (środa) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
21.10.2020 (środa) godz. 17.00 – 18.00 Zebranie informacyjne – zdalne
LISTOPAD
27.11.2020 (piątek) Termin wystawienia proponowanych ocen śródrocznych i ocen zachowania
GRUDZIEŃ
02.12.2020 (środa) godz. 17.00 – 18.00 Zebranie śródroczne informujące o wszystkich przewidywanych ocenach śródrocznych i ocenie zachowania.
18.12.2020 (piątek) Termin wystawienia ocen śródrocznych.
21 – 22.12.2020 (poniedziałek, wtorek) Dni wolne od zajęć dydaktycznych (na podstawie zarządzenia dyrektora)
23.12.2020 – 31.12.2020 Zimowa przerwa świąteczna.
II semestr: 02.01.2021 – 25.06.2021
STYCZEŃ
styczeń Termin składania propozycji wniosków do medali/orderów KEN.
08.01.2021 (piątek) 11.01.2021 (poniedziałek) Rozliczenie dokumentacji po I semestrze.
13.01.2021 (środa) godz. 17.00 Zebranie rady pedagogicznej I semestr
15.01.2021 (piątek) Apel podsumowujący I semestr
18.01.2021 – 31.01.2021
04.01.2021 – 17.01.2021
Ferie zimowe
LUTY
10.02.2021 (środa) godz. 17.00 Zebranie dla rodziców i uczniów klasy 8s informujące o procedurach egzaminu ósmoklasisty
MARZEC
31.03.2021 (środa) Termin wystawienia proponowanych ocen końcowych i ocen zachowania w klasach III LOzOS
marzec Rekolekcje
KWIECIEŃ
01.04.2021 – 06.04.201 Wiosenna przerwa świąteczna.
07.04.2021 (środa) godz. 17.00 – 18.00 Zebranie informacyjne (w kl. III LOzOS informacja o wszystkich przewidywanych ocenach i ocenie zachowania).
23.04.2021 (piątek) Termin wystawienia ocen końcowych w klasach III LOzOS.
26.04.2021 (poniedziałek) Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej klas III LOzOS.
kwiecień Termin składania wniosków o stypendia i nagrody Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji dla uczniów klas III LO.
30.04.2021 (piątek) godz. 08:30 Zakończenie zajęć i wręczenie świadectw w kl. III LO (klasy 1 – 3 SP zgodnie z planem, pozostałe klasy lekcje od 10:35)
MAJ
04 – 07.05.2021 (wtorek – piątek) Dni wolne od zajęć dydaktycznych (na podstawie zarządzenia dyrektora)
04.05.2021 (wtorek) Egzamin maturalny Pisemny egzamin maturalny z j. polskiego
05.05.2021 (środa) Pisemny egzamin maturalny z matematyki
06.05.2021 (czwartek) Pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego
07.05 – 20.05.2021 Pozostałe pisemne i ustne egzaminy maturalne
25.05.2021 (wtorek) Egzamin ósmoklasisty J. polski
26.05.2021 (środa) Matematyka
27.05.2021 (czwartek) J. obcy nowożytny
28.05.20201 (piątek) Termin wystawienia proponowanych ocen rocznych i końcowych oraz ocen zachowania
maj Termin składania wniosków o stypendia i nagrody Prezydenta Miasta Szczecin dla uczniów.
CZERWIEC
02.06.2021 (środa) godz. 17.00 – 18.00 Zebranie roczne i końcowe informujące o wszystkich przewidywanych ocenach i ocenie zachowania.
04.06.2021 (piątek) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (na podstawie zarządzenia dyrektora)
18.06.2021 (piątek) Termin wystawienia ocen rocznych i końcowych.
czerwiec Termin składania propozycji nauczycieli do Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin i Kuratora Oświaty.
czerwiec Termin składania wniosków o stypendia i nagrody Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji dla uczniów
21.06.2021 (poniedziałek) Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej.
25.06.2021 (piątek) Zakończenie roku szkolnego.
28.06.2021 (poniedziałek) 29.06.2021 (wtorek) Rozliczenie dokumentacji po II semestrze.
LIPIEC/SIERPIEŃ
02.07.2021 Przekazanie uczniom klas ósmych informacji o wynikach egzaminu
05.07.2021 Przekazanie świadectw i informacji o wynikach egzaminu maturalnego
09.07.2021 Wydawanie zdającym zaświadczeń egzaminu ósmoklasisty
24.08.2021 Egzamin maturalny w terminie poprawkowym (część pisemna).
23 – 24.08.2021 Egzamin maturalny w terminie poprawkowym (część ustna).
Ostatni tydzień sierpnia Egzaminy poprawkowe