Kalendarz roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2021/2022

TerminWydarzenie
01.09.2021 (środa)Rozpoczęcie roku szkolnego, wg odrębnego harmonogramu
26.11.2021 (piątek)Termin wystawienia proponowanych ocen śródrocznych i ocen zachowania
22.12.2021 (środa)Termin wystawienia ocen śródrocznych
23.12.2021 – 31.12.2021Zimowa przerwa świąteczna
31.01.2022 – 13.02.2022Ferie zimowe
kwiecień 2022Rekolekcje SSP2, LOzOS
01.04.2022 (piątek)Termin wystawienia proponowanych ocen końcowych dla klas III LOzOS po GM
22.04.2022 (piątek)Termin wystawienia ocen końcowych dla klas III LOzOS po GM
14.04.2022 – 19.04.2022Wiosenna przerwa świąteczna
29.04.2022 (piątek)Zakończenie roku szkolnego klas III LOzOS po GM, wręczenie świadectw
20.05.2022 (piątek)Termin wystawienia proponowanych ocen rocznych, końcowych oraz ocen zachowania
15.06.2022 (środa)Termin wystawienia ocen rocznych, końcowych oraz ocen zachowania
24.06.2022 (piątek)Zakończenie roku szkolnego i wręczenie świadectw

Egzaminy zewnętrzne

Matura

TerminWydarzenie
04 – 23.05.2022Pisemne egzaminy maturalne
18 – 20.05.2022Ustne egzaminy maturalne
05.07.2022 (wtorek)Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego w części pisemnej

Egzamin ósmoklasisty

TerminWydarzenie
24.05.2022 (wtorek)Język polski
25.05.2022 (środa)Matematyka
26.05.2022 (czwartek)Język obcy nowożytny
13 – 15.06.2022 (pn., wt., śr.)Termin dodatkowy egzaminu
01.07.2022 (piątek)Ogłoszenie wyników egzaminu

Terminarz zebrań rady pedagogicznej

TerminWydarzenie
25.04.2022 (poniedziałek)Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej w związku
z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji w klasach III LOzOS po GM
20.06.2022 (poniedziałek)Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej w związku
z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji rocznej
31.08.2022 (środa)Zebranie plenarne rady pedagogicznej

Zebrania z rodzicami

TerminWydarzenie
06 – 09.09.2021 (stacjonarnie) bez nauczycieli przedmiotowcówZebranie informacyjne oraz spotkania informacyjne rodziców z wicedyrektorem na temat egzaminów zewnętrznych klas 8 SSP2, III LOzOS po GM
01.12.2021 (środa)Zebranie śródroczne informujące o wszystkich przewidywanych ocenach i ocenie zachowania
16.02.2022 (środa)Zebranie (zdalne) podsumowujące pracę w I semestrze dla rodziców SSP2, LOzOS, oraz dla rodziców klasy ósmej informujące o procedurach egzaminu ósmoklasisty
06.04.2022 (środa)Zebranie informacyjne SSP2, LOzOS (w klasach III LOzOS po GM informacja o wszystkich przewidywanych ocenach i ocenie zachowania)
25.05.2022 (środa)Zebranie roczne i końcowe informujące o wszystkich przewidywanych ocenach i ocenie zachowania

Dodatkowe dni wolne dla uczniów

Termin
12.11.2021 (piątek) – po Święcie Niepodległości
07.01.2022 (piątek) – po Święcie Trzech Króli
02.05.2022 (poniedziałek) – po Święcie Pracy
04.05.2022 (środa) – matura z j. polskiego
05.05.2022 (czwartek) – matura z matematyki
06.05.2022 (piątek) – matura z j. angielskiego
17.06.2022 (piątek) – po święcie Bożego Ciała
Udostępnij wpis