Regulamin biblioteki

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Rodzice uczniów mogą wypożyczać książki na konto swoich dzieci (po okazaniu dowodu tożsamości i podaniu nazwiska ucznia). Uczniów do korzystania z biblioteki uprawnia legitymacja szkolna.
 2. Ze zbiorów biblioteki można korzystać:
  • wypożyczając je do domu,
  • czytając lub przeglądając je na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma),
  • wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych komplety przekazane do pracowni.
 3. Książki wypożycza się na 1 miesiąc. W razie potrzeby termin zwrotu książek można przedłużyć, zgłaszając to w bibliotece. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 4. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 5. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję, o wartości odpowiadającej aktualnej wartości pozycji zagubionej (zniszczonej).
 6. Wypożyczone książki muszą zostać zwrócone do biblioteki do 10 czerwca.
 7. W przypadku ukończenia lub zmiany szkoły, czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

Ponadto informujemy, że w związku z realizacją rządowego programu „Książki naszych marzeń” oraz „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” możliwe jest wypożyczenie książek na ferie i wakacje.

Udostępnij wpis