Kaucja za internat

Wpłatę kaucji za internat w wysokości 150 zł należy wnosić wyłącznie na konto Rady Rodziców przy Centrum Kształcenia Sportowego ul. L. Rydla 49, 70-783 Szczecin.

Nr konta: 48 1240 3826 1111 0010 7734 4611.

Udostępnij wpis