Opłaty za internat

  • Pobyt w internacie wynosi 200 zł/m-c.
  • Całodzienne wyżywienie zgodnie z regulaminem stołówki szkolnej.

Opłaty za pobyt i wyżywienie należy wnosić do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z internatu i posiłków.

Wpłat za internat należy dokonywać dwoma przelewami, tj. osobno za pobyt w internacie i osobno za wyżywienie w internacie.
Numer konta do wpłat dotyczących internatu: 83 1020 4795 0000 9402 0323 2691.

Przykładowy opis na przelewach:

  • pobyt internat 09.2023 r. – Jan Kowalski
  • wyżywienie internat 09.2023 r. – Jan Kowalski.

Odpisu wyżywienia można dokonywać do godziny 11:00 w dniu roboczym (od poniedziałku do piątku) najpóźniej w przeddzień nieobecności pod adresem e-mail obiady@cks.szczecin.pl.

Szkoła nie prowadzi odpisów za pobyt w internacie.

Ewentualne zmiany dotyczące opłat za wyżywienie będą przekazywane wyłącznie poprzez ogłoszenia w portalu Librus.

Udostępnij wpis