Opłaty za internat

Wpłaty za pobyt i – osobno – wpłaty za całodzienne wyżywienie w internacie przyjmowane są wyłącznie na konto bankowe:

Centrum Kształcenia Sportowego ul. Rydla 49, 70-783 Szczecin
Nr konta: 83 1020 4795 0000 9402 0323 2691

W tytule każdej wpłaty proszę odpowiednio wpisać:

  • pobyt, internat Junior / imię i nazwisko ucznia / miesiąc
  • żywienie, internat Junior / imię i nazwisko ucznia / miesiąc.

Każdej wpłaty – za pobyt i wyżywienie – należy dokonywać osobno, zgodnie z obowiązującym harmonogramem wpłat, tj. do 25 dnia miesiąca poprzedzającego pobyt i żywienie.

Opłata za pobyt w internacie wynosi 140 zł/m-c.

Opłata za całodzienne obowiązkowe wyżywienie wynosi 14 zł/dzień.

Odpisu wyżywienia można dokonywać do godziny 11:00 w dniu roboczym (od poniedziałku do piątku) najpóźniej w przeddzień nieobecności pod adresem e-mail obiady.cks@gmail.com.

Ewentualne zmiany dotyczące opłat za wyżywienie będą przekazywane wyłącznie poprzez ogłoszenia w e-Dzienniku.

Udostępnij wpis