Opłaty za internat

Wpłaty za pobyt i całodzienne wyżywienie w internacie przyjmowane są wyłącznie na konto bankowe:

Centrum Kształcenia Sportowego ul. Rydla 49, 70-783 Szczecin
Nr 83 1020 4795 0000 9402 0323 2691

w tytule każdej osobnej wpłaty proszę wpisać:

pobyt, internat Junior / imię i nazwisko ucznia / miesiąc
żywienie, internat Junior / imię i nazwisko ucznia / miesiąc

KAŻDEJ WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ OSOBNO – za pobyt i za żywienie, zgodnie z obowiązującym harmonogramem wpłat tj. do 25. dnia miesiąca poprzedzającego pobyt.


Opłata za całodzienne obowiązkowe wyżywienie wynosi 13,20 zł / dzień.

Opłata za pobyt w internacie wynosi 140 zł/ m-c. 

Wpłatę kaucji w wysokości 150 zł należy wnosić na konto Rady Rodziców przy Centrum Kształcenia Sportowego ul. L. Rydla 49, 70-783 Szczecin Nr 48 1240 3826 1111 0010 7734 4611

Udostępnij wpis