Opłaty za internat

Opłata za pobyt w internacie wynosi 200 zł/m-c, koszt całodziennego wyżywienia zgodnie z regulaminem stołówki szkolnej. Opłaty za pobyt i wyżywienie należy wnosić do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z internatu i posiłków.

Numer konta do wpłat dotyczących internatu: 83 1020 4795 0000 9402 0323 2691.

Wpłat za internat prosimy dokonywać dwoma przelewami, osobno za pobyt i osobno za wyżywienie, wraz z opisem kogo i czego dotyczy dany przelew. Poniżej przykłady:

  • pobyt internat 09.2023 r. – Jan Kowalski
  • wyżywienie internat 09.2023 r.  – Jan Kowalski.

Odpisu wyżywienia można dokonywać do godziny 11:00 w dniu roboczym (od poniedziałku do piątku) najpóźniej w przeddzień nieobecności pod adresem e-mail obiady.cks@gmail.com.

Szkoła nie prowadzi odpisów za pobyt w internacie.

Ewentualne zmiany dotyczące opłat za wyżywienie będą przekazywane wyłącznie poprzez ogłoszenia w portalu Librus.

Udostępnij wpis