Zakwaterowanie w internacie

Zakwaterowanie osób przyjętych do internatu odbędzie się 1 września 2021 r. od godziny 17:00. W dniu zakwaterowania uczniowie powinni przekazać wychowawcy internatu wszystkie wypełnione deklaracje. Bez deklaracji uczeń nie będzie przyjęty do internatu.

Równocześnie informujemy, że internat nie zapewnia pościeli.

Stołówka zapewnia pełne wyżywienie od 6 września 2021 r. W dniach 1-3 września wyżywienie we własnym zakresie.

Opłata za pobyt w internacie wynosi 140 zł/m-c, koszt całodziennego wyżywienia wynosi 14 zł, płatne do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z internatu i posiłków .

Udostępnij wpis