Zakwaterowanie w internacie

Zakwaterowanie osób przyjętych do internatu odbędzie się 1 września 2020 r. od godziny 12.00. W dniu zakwaterowania uczniowie powinni przekazać wychowawcy internatu wszystkie wypełnione deklaracje. Równocześnie informujemy, że internat nie zapewnia pościeli.

1 – 2 września wyżywienie we własnym zakresie.

Stołówka zapewnia pełne wyżywienie od dnia 3 września 2020 r. Opłata za pobyt w internacie wynosi 140 zł/m-c, koszt całodziennego wyżywienia wynosi 13,20 zł płatne do 25. dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z internatu i posiłków .

Udostępnij wpis