Badania jakości wody basenowej

Badania parametrów wody basenowej i wanny jacuzzi wykonuje laboratorium SGS Polska sp. z o.o. w Warszawie.

Aktualna ocena jakości wody: badanie z dnia 28.05.2024 r.

Woda w basenie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Protokoły badań wody basenowej i jacuzzi są do wglądu u kierownika obiektów sportowych w środy w godz. 14:00 – 14:30.

Udostępnij wpis