Badania jakości wody basenowej

Badania parametrów wody basenowej i wanny jacuzzi wykonuje Laboratorium J.S. Hamilton Poland sp. z o.o. w Gdyni.

Aktualna ocena jakości wody: badanie z dnia 06.10.2021 r.

Woda w basenie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Woda w jacuzzi spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Protokoły badań wody basenowej i jakuzzi są do wglądu u kierownika obiektów sportowych w środy w godz. 14:30 – 15:00.

Roczna ocena jakości wody (od 01.09.2018 do 30.06.2019) na pływalni Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie do zapoznania się w pliku poniżej.

Udostępnij wpis