Badania jakości wody basenowej

Badania parametrów wody basenowej i wanny jacuzzi wykonuje Laboratorium J.S. Hamilton Poland sp. z o.o. w Gdyni.

Aktualna ocena jakości wody: badanie z dnia 21/04/2021 r.

Woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Protokoły badań wody basenowej i jakuzzi są do wglądu u kierownika obiektów sportowych w środy w godz. 14.30 – 15.00.

Roczna ocena jakości wody (od 01/09/2018 do 30/06/2019) na pływalni Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie: do zapoznania się w pliku poniżej.

Udostępnij wpis