Warunki korzystania z hali sportowej CKS Rydla 49

Od 30 września 2011 r. Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 udostępnia halę sportową. Warunkiem korzystania z obiektu jest zawarcie umowy najmu. Wiąże się z tym konieczność przedłożenia następujących dokumentów:

w przypadku osób fizycznych:

  • podanie o wynajęcie hali sportowej z określeniem okresu na jaki zawarta ma być umowa. Minimalny okres najmu hali sportowej to trzy miesiące. W podaniu zaznaczyć należy ewentualne dni, które wyłączone mają być z okresu obowiązywania umowy (święta państwowe i kościelne, ew. inne dni). Nieokreślenie takich dni spowoduje naliczenie czynszu za używnie hali – mimo nieskorzystania w takich dniach z obiektu,
  • kopia polisy NW uczestników zajęć (wykupiona na grupę),
  • kopia dowodu osobistego;

w przypadku przedsiębiorstw i spółek cywilnych:

  • podanie o wynajęcie hali sportowej z określeniem okresu na jaki zawarta ma być umowa. Minimalny okres najmu hali sportowej to trzy miesiące. W podaniu zaznaczyć należy ewentualne dni, które wyłączone mają być z okresu obowiązywania umowy (święta państwowe i kościelne, ew. inne dni). Nieokreślenie takich dni spowoduje naliczenie czynszu za używnie hali – mimo nieskorzystania w takich dniach z obiektu,
  • kopię NIP przedsiębiorstwa,
  • kopię numeru REGON,
  • kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności godpodarczej, a w przypadku podmiotów rejestrowanych w KRS – kopię wpisu do KRS.

Udostępnij wpis