Gdzie szukać pomocy?

  • Przemoc w rodzinie „Niebieska Linia”: 22 668 70 00
  • Infolinia Anonimowych Alkoholików: 801 033 242
  • Bezpłatny Policyjny Telefon Zaufania: 0 800 156 032
  • Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej: 91 464 63 63
  • Telefon zaufania – narkotyki, narkomania: 801 199 990
  • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111
Udostępnij wpis