Standardy ochrony małoletnich przed przemocą – informacje dla rodziców

Rodzicu! Opiekunie! Czy wiesz, czym są standardy ochrony małoletnich?

 • Standardy to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w naszej szkole.
 • W szkole działa polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Polityka ochrony dzieci jasno i kompleksowo określa:

 • zasady bezpiecznej rekrutacji personelu szkoły,
 • sposób reagowania na przypadki podejrzenia, że małoletni doświadcza krzywdzenia,
 • zasady bezpiecznych relacji personel szkoły – dziecko,
 • zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów,
 • zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci.

Standardy ochrony małoletnich:

 • standard I – polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem,
 • standard II – personel – monitorowanie, edukacja i zaangażowanie pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci,
 • standard III – procedury – funkcjonowanie procedur zgłaszania podejrzenia oraz podejmowania interwencji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka,
 • standard IV – monitorowanie i weryfikacja zgodności prowadzonych działań ze standardami ochrony małoletnich.

Procedury zawarte w polityce ochrony dzieci przed krzywdzeniem obejmują działania związane ze zgłaszaniem podejrzeń oraz podejmowania interwencji, które określają, jakie działania trzeba podjąć w sytuacji krzywdzenia małoletniego lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony obcych osób, członków rodziny, personelu szkoły oraz rówieśników.

Standardy ochrony małoletnich zawierają:

 • zasady ochrony danych osobowych małoletnich, które określają sposób przechowywania i udostępniania informacji o dziecku,
 • zasady ochrony wizerunku dziecka, które określają sposób jego utrwalania i udostępniania,
 • zasady dostępu małoletnich do internetu na terenie szkoły,
 • zasady bezpiecznych relacji personel – dziecko, określające zachowania niedozwolone w kontakcie z małoletnim.

Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie promuje wychowanie bez przemocy!

 • Wychowanie bez przemocy dąży do stworzenia bezpiecznego i wspierającego środowiska, w którym dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności społeczne, emocjonalne i poznawcze.
 • Wyznajemy przekonanie, że wychowanie oparte na zrozumieniu i szacunku sprzyja budowaniu zdrowych więzi rodzinnych oraz pozytywnie wpływa na rozwój dziecka.

Rodzicu! Opiekunie!

 • Pokażmy wspólnie, że można być silnym bez uciekania się do przemocy.
 • Wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo dzieci w internecie.
 • Zrozumienie, nie gniew, jest drogą do równowagi i spokoju w wychowaniu.
 • Wybierzmy drogę szacunku i zrozumienia – stop przemocy w wychowaniu.
Udostępnij wpis