Zasady bezpiecznych relacji

Dziecko – dziecko

 • Traktuj kolegów/koleżanki z należytym szacunkiem.
 • Słuchaj innych, gdy mówią, nie przerywaj innym, gdy się wypowiadają.
 • Pamiętaj, że każdy ma prawo do wyrażania swojego zdania, myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one dobra osobistego innych osób.
 • Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole (nie narażaj innych na niebezpieczeństwo).
 • Konflikty rozwiązuj w sposób pokojowy:
  • Wycisz się, uspokój, zatrzymaj niepotrzebną kłótnię, zanim stracisz nad sobą kontrolę, a konflikt się tylko nasili.
  • Powiedz co według Ciebie jest problemem, co jest przyczyną nieporozumienia, czego oczekujesz.
  • Słuchaj co mówi druga osoba, jakie są jej odczucia, czego ona oczekuje i podsumuj, to co usłyszałeś/usłyszałaś.
  • Wymyślcie rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla Was obojga.
  • Pamiętaj! Jeśli nie uda się Wam rozwiązać konfliktu, zawsze możecie zwrócić się o pomoc do nauczyciela, wychowawcy, pedagoga lub psychologa szkolnego.
 • Nie bądź obojętny, gdy komuś dzieje się krzywda. Zawsze poinformuj nauczyciela, wychowawcę czy pedagoga lub psychologa szkolnego
 • Szkoła jest wspólnotą – nie stwarzaj sytuacji, w których Twoi koledzy/koleżanki czuliby się celowo pomijani, izolowani.
 • Nie wolno Ci bić, szturchać, popychać ani w jakikolwiek sposób naruszać przestrzeni fizycznej innego dziecka.
 • Szanuj przestrzeń intymną swoich kolegów i koleżanek. Nigdy nie dotykaj kolegi/koleżanki w sposób, który może być uznany za nieprzyzwoity lub niestosowny.
 • Nie wolno Ci wyśmiewać, obgadywać, ośmieszać, zawstydzać, upokarzać, lekceważyć i obrażać innych uczniów.
 • Nie wypowiadaj się w sposób obraźliwy o rodzicach Twoich kolegów i koleżanek.
 • Nie zwracaj się w sposób wulgarny do innych.
 • Pamiętaj, że żarty, które nie bawią drugiej osoby, nie są żartami i taką zabawę słowną natychmiast przerywaj.
 • Bądź tolerancyjny – szanuj odmienny wygląd, przekonania, wierzenia, poglądy innych.
 • Szanuj prawo innych do prywatności, nie przeglądaj prywatnych rzeczy.
 • Nie wolno Ci nagrywać ani rozpowszechniać wizerunku kolegi/koleżanki bez jego/jej wyraźnej zgody.
 • Szanuj rzeczy osobiste i mienie kolegów/koleżanek.
 • Jeśli chcesz pożyczyć jakąś rzecz od kolegi/koleżanki, zapytaj.
 • Nie namawiaj innych do krzywdzenia.
 • Nie przynoś do szkoły niedozwolonych substancji, nie zachęcaj innych do ich stosowania.

Personel – dziecko

Zasady bezpiecznych relacji personelu z dziećmi obowiązują wszystkich pracowników pedagogicznych, pracowników niepedagogicznych, praktykantów i inne osoby działające w szkole.

Personel powinien traktować Was z szacunkiem oraz uwzględniać Waszą godność i potrzeby.

 1. Działania adekwatne do sytuacji
  • Działania podejmowane wobec Was powinny być adekwatne do sytuacji, bezpieczne.
 2. Zakaz przemocy
  • Nikt nie może Was bić, szturchać, popychać, zawstydzać, upokarzać, lekceważyć, obrażać ani dotykać w sposób, który może być uznany za nieprzyzwoity lub niestosowny.
 3. Zakaz nieodpowiedniego zachowania
  • Osobom dorosłym pracującym w szkole nie wolno używać wobec Was wulgarnych słów, gestów i żartów, czynić obraźliwych uwag, kierować wypowiedzi dotyczących aktywności bądź atrakcyjności seksualnej oraz wykorzystywać władzę lub przewagę fizyczną nad Wami (zastraszanie, przymuszanie, groźby).
 4. Zakaz podawania szkodliwych substancji
  • Osoba dorosła pracująca w szkole nie może Wam proponować alkoholu, wyrobów tytoniowych ani nielegalnych substancji, jak również używać ich w Waszej obecności.
 5. Prawo do zgłoszenia niekomfortowej sytuacji
  • Jeśli czujesz się niekomfortowo w jakiejś sytuacji, wobec konkretnego zachowania czy słów osób dorosłych pracujących w szkole, możesz o tym powiedzieć nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły i możesz oczekiwać odpowiedniej reakcji i/lub pomocy.
 6. Komunikacja poza godzinami pracy
  • Właściwą formą komunikacji nauczyciela z Wami lub Waszymi rodzicami lub opiekunami związaną z Waszym funkcjonowaniem w szkole (zachowanie/oceny) poza godzinami pracy są kanały służbowe (e-dziennik, e-mail i telefon służbowy).
Udostępnij wpis