Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu, do celów świadczenia usług drogą elektroniczną.

§ 1. Definicje

 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://cks.szczecin.pl.
 • Szkoła – Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, świadczące usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 • Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Szkoły.
 • Użytkownik – osoba, dla której Szkoła świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 • Cookies (ciasteczka) – dane przechowywane w formie niewielkich plików tekstowych zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

§ 2. Rodzaje Cookies

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu.
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.

§ 3. Bezpieczeństwo

 • Mechanizmy zapisu i odczytu – mechanizmy zapisu i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innego niepożądanego oprogramowania jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookies wewnętrzne – zastosowane przez Szkołę wewnętrzne pliki Cookie są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.
 • Cookies zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących z Serwisów zewnętrznych Szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – możemy przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług. Serwis tworzy następujące pliki Cookie:
  • blocksy_cookies_consent_accepted – po zapoznaniu się i przyjęciu przez Użytkownika informacji o plikach Cookie,
  • a11y-high-contrast – po wybraniu przez Użytkownika opcji wysokiego kontrastu,
  • a11y-larger-fontsize – po wybraniu przez Użytkownika opcji zmieniającej rozmiar czcionek na stronie.

§ 5. Serwisy zewnętrzne

Serwis nie umieszcza ani nie korzysta z żadnych zewnętrznych plików Cookie. Serwisy zewnętrzne, do których Użytkownik może przejść korzystając z linków zamieszczonych w Serwisie, mogą jednak wykorzystywać pliki Cookie. Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Cookies w Serwisie zewnętrznym, do którego przechodzi.

 • Użytkownik może w dowolnym momencie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych w plikach Cookie.
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępne są m.in. na stronie: jak wyłączyć cookie.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

§ 7. Wyłączenie odpowiedzialności

 • Szkoła stosuje wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron, w tym działalności Użytkownika oraz stanu zabezpieczeń urządzenia z którego korzysta.
 • Szkoła nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie danych zawartych w plikach Cookie, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalności Użytkownika, wirusów, koni trojańskich oraz innego złośliwego oprogramowania, którym może być zainfekowane Urządzenie Użytkownika.
 • Użytkownicy, w celu zabezpieczenia się przed wskazanymi w punkcie poprzednim zagrożeniami, powinni stosować się do zasad cyberbezpieczeństwa.
 • Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Szkoły. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, cel oraz wykorzystanie plików cookie. Szkoła nie odpowiada za działanie plików Cookie używanych przez serwisy partnerskie. Użytkownicy w każdej chwili mogą samodzielnie zarządzać zezwoleniami i ustawieniami plików cookie dla każdej dowolnej witryny.

§ 8. Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 9. Zmiany w Polityce Cookies

 • Szkoła zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookies bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Zmiany wprowadzone w Polityce Cookies zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookies.
Udostępnij wpis