Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na odbiór odpadów kuchennych w 2023 r.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na odbiór odpadów kuchennych ulegających biodegradacji dla Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy ul. L. Rydla 49 w okresie od stycznia do grudnia 2023 r.

Ofertę prosimy przesłać e-mailem do 22.12.2022 r. do godz. 9:00.

Udostępnij wpis