Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie kompleksowych usług medycznych w zakresie medycyny pracy w 2019 r.

Dyrektor Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie zaprasza do złożenia zapytania ofertowego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986) na świadczenie kompleksowych usług medycznych w zakresie medycyny pracy zgodnie z załącznikiem na poszczególne badania, które będą realizowane w terminie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem należy złożyć w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy ul. Rydla 49 do dnia 14.12.2018 r. w formie pisemnej lub e-mailem (w.szczepanowska@cks.szczecin.pl).

Po dokonaniu analizy przedstawionej przez Państwa oferty w celu wybrania Usługodawcy, który zapewni Usługobiorcy najkorzystniejszą cenę badań zostanie podpisana umowa.

Udostępnij wpis