Rekrutacja do klas pierwszych LOzOS

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Zapraszamy do podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Sportowymi w Centrum Kształcenia Sportowego – „Szkole na medal” – specjalistycznej placówce oświatowej kształcącej uczniów-sportowców na różnych etapach edukacyjnych.

Centrum Kształcenia Sportowego jest „maszyną promocyjną” aktywnego, zdrowego i ciekawego życia. Celem szkoły jest stworzenie wychowankom CKS Szczecin warunków umożliwiających łączenie treningów wyczynowych z realizacją zajęć dydaktycznych. Nasi uczniowie i absolwenci to medaliści mistrzostw świata, Europy i Polski, członkowie kadr narodowych oraz zawodnicy zespołów ekstraklasy. Najlepsi współpracują z ośrodkami szkolenia sportowego młodzieży pod patronatem związków sportowych i Ministerstwa Sportu.

W roku szkolnym 2023/2024 zapraszamy do pięciu klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie. Poniżej przedstawiamy profile klas. Prosimy również o zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji.

1M – oddział sportowy

Dyscypliny zespołowe (piłka ręczna, piłka nożna chłopców, piłka siatkowa chłopców, piłka wodna).

Przedmioty punktowane:

obowiązkowe:
 • język polski
 • matematyka,
dodatkowe:
 • biologia
 • język obcy nowożytny.

Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • język angielski.

Dodatkowe wymagania:

 • obowiązkowy test sprawności fizycznej.

1S – oddział sportowy

Dyscypliny indywidualne (kajakarstwo olimpijskie, sportowe ratownictwo wodne, lekkoatletyka, triathlon, kolarstwo, żeglarstwo).

Przedmioty punktowane:

obowiązkowe:
 • język polski
 • matematyka
dodatkowe:
 • biologia
 • język obcy nowożytny.

Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • język angielski.

Dodatkowe wymagania:

 • obowiązkowy test sprawności fizycznej.

1R – oddział ogólnodostępny

Trener zdrowia i urody (dla sympatyków rekreacji ruchowej i zdrowego, aktywnego stylu życia).

Przedmioty punktowane:

obowiązkowe:
 • język polski
 • matematyka,
dodatkowe:
 • biologia
 • język obcy nowożytny.

Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • język angielski.

1B – oodział ogólnodostępny

Trener biznesu i zarządzania (uczniowie będą mieli możliwość zgłębienia wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, nabywania umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych).

Przedmioty punktowane:

obowiązkowe:
 • język polski
 • matematyka,
dodatkowe:
 • biologia
 • język obcy nowożytny.

Przedmioty rozszerzone:

 • biznes i zarządzanie
 • język angielski.

1F – oddział ogólnodostępny

Ja w social mediach (uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się z możliwościami jakie dają media społecznościowe, w celu kreowania własnego wizerunku w oparciu o promowanie zdrowego stylu życia).

Przedmioty punktowane:

obowiązkowe:
 • język polski
 • matematyka,
dodatkowe:
 • biologia
 • język obcy nowożytny.

Przedmioty rozszerzone:

 • informatyka
 • język angielski.

Nasza oferta

W Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o odpowiednie kształcenie naszych uczniów oraz zapewnienie warunków do rozwoju ich pasji sportowych. Dbając o przyszłość naszych absolwentów, przygotowujemy ich do kontynuacji nauki na kierunkach związanych ze zdrowiem, jak fizjoterapia i odnowa biologiczna, dietetyka, wychowanie fizyczne, rekreacja i turystyka, a także z ekonomią i zarządzaniem. Naszym uczniom organizujemy przygotowanie zawodowe do podjęcia pracy trenera, instruktora, sędziego, animatora lub managera sportu. Zatrudniamy do prowadzenie zajęć specjalistycznych największe autorytety w zakresie sportu (trenerów kadr narodowych, psychologa sportu, psychodietetyka i dietetyka sportowego, coacha zdrowia, a także nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora).

Naszym uczniom-sportowcom organizujemy:

 • zdobycie dodatkowych kwalifikacji w zakresie: Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, Ratownika Wodnego, Instruktora Sportu, Płetwonurka PADI, Sternika Motorowodnego, Sędziego Pływania II klasy, Sędziego Piłkarskiego PZPN, Wychowawcy Wypoczynku Dzieci i Młodzieży,
 • przygotowanie do zawodu trenera, instruktora i sędziego w ramach „Szkoły Trenerów CKS”, autorskiego programu CKS Szczecin realizowanego we współpracy ze związkami sportowymi z różnych dyscyplin; program umożliwia zdobycie certyfikowanych uprawnień po odbyciu specjalistycznego szkolenia i egzaminów:
  • klasa 1: kursy sędziego młodzieżowego (piłka nożna, piłka ręczna i pływanie),
  • klasa 2: kurs sędziego związkowego (piłka nożna, piłka ręczna i pływanie),
  • klasa 3: kurs trenera (piłka nożna, piłka ręczna i pływanie), instruktora (piłka nożna, piłka ręczna i pływanie), kurs wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • klasa 4: staże w klubach sportowych i w kolegium sędziów, zajęcia praktyczne na zimowych i letnich obozach sportowych oraz egzaminy potwierdzające zdobycie kwalifikacji.
 • zajęcia i warsztaty ze specjalistami: psychologiem sportu, dietetykiem, managerem sportu, dziennikarzem sportowym, właścicielem firmy,
 • udział w zimowych obozach narciarsko-snowboardowych,
 • udział w letnich obozach sportowych,
 • udział w szkoleniach sportowych w ramach programu Erasmus w klubie sportowym Benfica Lizbona (Sport Lisboa e Benfica),
 • szkolenia Polskiej Agencji Antydopingowej na temat bezpiecznego sportu,
 • warsztaty z zakresu animacji trybun na wielkich wydarzeniach sportowych,
 • lekcje przedsiębiorczości (działalność gospodarcza w oparciu o sport) – umiejętność zarządzania finansami indywidualnymi i klubowymi,
 • możliwość przygotowywania materiałów do telewizji internetowej – kanału telewizyjnego tworzonego przez młodzież,
 • współpracę z kadrą pedagogiczną i trenerską posiadającą najwyższe kwalifikacje zawodowe oraz niezbędne doświadczenie do pracy z uczniem-sportowcem,
 • opiekę wychowawcy i trenera nad każdą klasą,
 • treningi sportowe uwzględnione w planie zajęć szkolnych.

Szkoła zapewnia

Naszym uczniom-sportowcom zapewniamy doskonałe warunki do rozwoju dzięki bogatej i nowoczesnej infrastrukturze szkoły:

 • posiadamy nowoczesną pływalnię z ruchomym dnem, której towarzyszy kompleks rehabilitacyjny z sauną i profesjonalnymi gabinetami odnowy biologicznej (korzystają z nich nasi uczniowie w przypadku urazów czy kontuzji),
 • zajęcia sportowe odbywają się w nowoczesnej hali sportowej z nawierzchnią bezurazową oraz w pełni wyposażonej siłowni,
 • przy szkole funkcjonuje kompleks boisk sportowych, w tym boisko „Orlik”,
 • korzystamy z obiektów sportowych miasta Szczecin, np.: przystani Centrum Żeglarskiego, hali sportowej przy ul. Twardowskiego, boiska przy ul. Pomarańczowej, przystani KS „Wiskord”,
 • przy szkole działa Internat „Junior” dla uczniów spoza Szczecina,
 • w stołówce szkolnej zapewniamy uczniom pełnowartościowe posiłki, a w sklepiku szkolnym – zdrowe przekąski,
 • w salach lekcyjnych uczniowie pracują z tablicami interaktywnymi i multibookami,
 • do dyspozycji uczniów są pracownie komputerowe, biblioteka szkolna z czytelnią, multimedialna aula ze sceną teatralną,
 • szkoła zapewnia uczniom szafki uczniowskie,
 • uczniowie mają otwarty dostęp do Internetu, a nad ich bezpieczeństwem czuwa monitoring,
 • szkoła zapewnia uczniom stałą opiekę pedagoga – doradcy zawodowego, pielęgniarki oraz fizjoterapeuty.
Udostępnij wpis