Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

Drodzy Rodzice,

w dniach 16.04.2024 – 19.04.2024, do godz. 15.00, należy złożyć potwierdzenie woli w celu potwierdzenia przyjęcia do przedszkola. Dokument powinien zawierać podpis obojga rodziców.

Dokument dostępny jest również przed wejściem do przedszkola lub bezpośrednio w sekretariacie przedszkola.

Udostępnij wpis