Harmonogram rekrutacji do SSP nr 2

Rodzaj czynnościTerminCzynności
Zgłoszenia na dzień otwartyDo 01.03.2024Udział w spotkaniu należy zgłosić mailowo na adres przedszkole.cks@gmail.com (sekretariat Przedszkola Szmaragdowego).
Dzień otwarty02.03.2024
od godz. 8:30 do 11:15
Spotkanie z dyrektorem – godz. 8.30.
Spotkanie z trenerami, wychowawcami (zajęcia dydaktyczne w salach oraz zajęcia na basenie, hali sportowej) – od 9:00 do 11:15.
Złożenie wniosku04.03.2024 – 08.03.2024Pobranie i wypełnienie wniosku ze strony nabor.pcss.pl/szczecin, następnie dostarczenie do sekretariatu Przedszkola Szmaragdowego lub wrzucenie dokumentu do urny znajdującej się przy wejściu do placówki. Wersja papierowa wniosku dostępna w sekretariacie przedszkola.
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (obowiązuje strój na basen oraz strój sportowy) 09.03.2024 (sobota)
godz. 9:00
Test sprawności fizycznej.
Lista kandydatów – pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej14.03.2024
godz. 12:00
Wywieszenie listy w gablocie szkoły oraz przy wejściu do przedszkola.
Weryfikacja wniosków 20.03.2024 – 29.03.2024Praca komisji.
Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych12.04.2024
godz. 15:00
Wywieszenie listy w gablocie szkoły oraz przy wejściu do przedszkola.
Potwierdzenie woli15.04.2024 – 16.04.2024
godz. 15:00
Dostarczenie następujących dokumentów wraz z potwierdzeniem woli:
– zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza POZ lub ksero karty sportowca
– pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego*
– deklaracja religia/etyka*
– dwa zdjęcia do e-legitymacji (z podpisem na odwrocie).
*Wymienione dokumenty dostępne będą na stronie szkoły: cks.szczecin.pl w zakładce Rekrutacja – SSP nr 2, wersja papierowa w sekretariacie przedszkola.
Wszystkie dokumenty muszą zawierać obowiązkowy podpis obojga rodziców. Należy je dostarczyć poprzez wrzucenie kompletu do urny lub do sekretariatu przedszkola.
Poniższy dokument wyjątkowo należy dostarczyć do 10.05.2024:
– informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Lista przyjętych i nieprzyjętych17.04.2024
godz. 15:00
Wywieszenie listy w gablocie szkoły oraz przy wejściu do przedszkola.
Udostępnij wpis