Harmonogram rekrutacji do SSP nr 2

Rodzaj czynnościTermin rekrutacyjnyCzynności
Zgłoszenia na dzień otwartyDo 02.03.2023Udział w spotkaniu należy zgłosić telefonicznie (91 46 29 290) lub mailowo na adres przedszkole.cks@gmail.com (sekretariat Przedszkola „Szmaragdowego”).
Dzień otwarty04.03.2023
godz. 11.30
Spotkanie z dyrektorem, trenerami, wychowawcami (zajęcia dydaktyczne w salach oraz zajęcia na basenie, hali sportowej).
Złożenie wniosku06.03.2023 – 10.03.2023Pobranie i wypełnienie wniosku ze strony nabor.pcss.pl/szczecin, następnie dostarczenie do sekretariatu Przedszkola „Szmaragdowego” lub wrzucenie dokumentu do urny znajdującej się przy wejściu do placówki. Wersja papierowa wniosku dostępna w sekretariacie przedszkola.
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (obowiązuje strój na basen oraz strój sportowy) 11.03.2023
od godz. 14.15
Test sprawności fizycznej.
Lista kandydatów – pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej16.03.2023
godz. 12.00
Lista zostanie wywieszona w gablocie szkoły oraz przy wejściu do przedszkola.
Weryfikacja wniosków22.03.2023 – 31.03.2023Praca komisji.
Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych12.04.2023
godz. 15.00
Lista zostanie wywieszona w gablocie szkoły oraz przy wejściu do przedszkola.
Potwierdzenie woli13.04.2023 – 14.04.2023
godz. 15.00
Dostarczenie następujących dokumentów wraz z potwierdzeniem woli:
– zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza POZ lub ksero karty sportowca
– pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego*
– deklaracja religia/etyka*
– informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
– dwa zdjęcia do E-legitymacji (z podpisem na odwrocie).
Wszystkie dokumenty muszą zawierać obowiązkowy podpis obojga rodziców.
*Wymienione dokumenty dostępne będą na stronie szkoły: cks.szczecin.pl w zakładce Rekrutacja – SSP nr 2, wersja papierowa w sekretariacie przedszkola. Należy je dostarczyć poprzez wrzucenie kompletu do urny lub do sekretariatu przedszkola.
Lista przyjętych i nieprzyjętych17.04.2023
godz. 15.00
Lista zostanie wywieszona w gablocie szkoły oraz przy wejściu do przedszkola.
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 2023/2024
Udostępnij wpis