Terminy rekrutacji do SSP nr 2

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas 1 Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie na rok szkolny 2022/2023.

Rodzaj czynnościTermin rekrutacyjnyCzynności
Złożenie wniosku01.03.2021 – 18.03.2021Pobranie i wypełnienie wniosku ze strony nabor.pcss.pl/szczecin, następnie dostarczenie do sekretariatu Przedszkola Szmaragdowego poprzez wrzucenie dokumentu do urny znajdującej się przy wejściu do placówki. Wersja papierowa wniosku dostępna w sekretariacie przedszkola.
Próby sprawności fizycznej (obowiązuje strój na basen)Grupa 1
Marynarze
08.03.2022
, wtorek
12.45-13.30
Grupa 2
Delfiny

10.03.2022, czwartek
12.45-13.30
Grupa 3
dzieci z innych przedszkoli

11.03.2022, piątek
16.00-17.00
Przeprowadzenie prób.
Spotkanie z dyrektorem CKS14.03.2022, poniedziałek
godz. 18.00
Spotkanie online (ClickMeeting) jest dla chętnych rodziców przyszłych klas 1 sportowych. Udział w spotkaniu należy zgłosić telefonicznie (91 46 29 290) do sekretariatu Przedszkola Szmaragdowego.
Lista kandydatów – pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej15.03.2021
godz. 12:00
Wywieszenie listy w gablocie szkoły oraz przy wejściu do przedszkola.
Weryfikacja wniosków 28.03.2021 – 08.04.2021Praca komisji.
Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych19.04.2021
godz. 15:00
Wywieszenie listy w gablocie szkoły oraz przy wejściu do przedszkola.
Potwierdzenie woli20.04.2021 – 21.04.2021
godz. 15:00
Dostarczenie następujących dokumentów wraz z potwierdzeniem woli:
– zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza POZ lub ksero karty sportowca
– pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego*
– deklaracja religia/etyka*
– informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
– dwa zdjęcia do E-legitymacji ( z podpisem na odwrocie).
Wszystkie dokumenty muszą zawierać obowiązkowy podpis obojga rodziców.
*Wymienione dokumenty dostępne będą na stronie szkoły cks.szczecin.pl w zakładce Rekrutacja – SSP nr 2, wersja papierowa w sekretariacie przedszkola. Należy je dostarczyć poprzez wrzucenie kompletu do urny.
Lista przyjętych i nieprzyjętych22.04.2021
godz. 15:00
Wywieszenie listy w gablocie szkoły oraz przy wejściu do przedszkola.

Rekrutacja do SSP nr 2 – dokumenty do pobrania

Udostępnij wpis