Akademia Kompetencji – doskonalenie kompetencji uczniów szczecińskich szkół

W latach 2019 – 2023 w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie realizowano dodatkowe zajęcia w ramach projektu „Akademia Kompetencji – doskonalenie kompetencji uczniów szczecińskich szkół“. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, działanie RPZP.08.03.00, wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Beneficjent projektu – Gmina Miasto Szczecin.

Informacje i dokumenty związane z projektem

Udostępnij wpis