Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie bierze udział w programie MEiN Laboratoria Przyszłości. Jest to program edukacyjno-technologiczny, skierowany m.in. do szkół podstawowych, którego celem jest budowanie wśród uczniów kompetencji kreatywnych i technicznych. W ramach programu szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie i obsługa narzędzi są jednymi z kluczowych umiejętności, które mają wpływ na rozwój cywilizacyjny, gospodarczy i społeczny. Ze względu na wzrost innowacyjności i rozwój technologiczny, umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są teraz bardziej istotne niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości stanowią kolejny krok w umacnianiu i uatrakcyjnianiu procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych dziedzinach przez uczniów.

Nauczyciele CKS w ramach doskonalenia zawodowego szkolą się z obsługi drukarek MakerBot Method X, które zostały zakupione w ramach realizacji programu Laboratoria Przyszłości. Po nabyciu kompetencji w zakresie obsługi drukarek oraz programów komputerowych służących do nauki programowania i projektowania będą prowadzić zajęcia z uczniami SSP nr 2.

Udostępnij wpis