Nasza historia

W roku szkolnym 2015/2016 Centrum Kształcenia Sportowego przy ulicy Rydla powitało swoich uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców w nowej odsłonie. Najważniejszą zmianą było utworzenie Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2. To efekt  licznych starań rodziców, nauczycieli i dyrekcji szkoły. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 powstała na mocy uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. W siedzibie placówki przy ulicy Rydla 49 działała wcześniej Szkoła Podstawowa nr 43, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 (Gimnazjum nr 13 i XVI Liceum Ogólnokształcące), a od 2008 r. Centrum Kształcenia Sportowego z siedzibą na os. Słonecznym oraz przy ulicy Mazurskiej w centrum Szczecina.

W roku szkolnym 2015/2016 Centrum Kształcenia Sportowego przy ulicy Rydla 49 stało się odrębną placówką, obejmującą: Sportowa Szkołę Podstawową nr 2, Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi oraz Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi.

„Szkole na medal“ uczniowie-sportowcy mogą łączyć naukę z treningami na wszystkich poziomach kształcenia. Utalentowani sportowo uczniowie mogą doskonalić swoje umiejętności w zakresie pływania, ratownictwa, piłki ręcznej, piłki nożnej, piłki wodnej, siatkówki, triathlonu, kajakarstwa i innych dziedzin.

W roku szkolnym 2017/2018 przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 powstały oddziały przedszkolne. W roku szkolnym 2018/2019 przeniosły się one do zmodernizowanego skrzydła budynku szkoły, tworząc “Przedszkole Szmaragdowe”.

Reforma systemu oświaty z 2017 r. spowodowała likwidację Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi. Ostatnie klasy gimnazjum opuściły mury szkolne w czerwcu 2019 r.

Wcześniejsza historia CKS

Centrum Kształcenia Sportowego mieściło się w Szczecinie w placówkach przy ulicy Mazurskiej 40 i przy ulicy Rydla 49. Każda ze szkół miała własną historię:

Szkoła przy ul. Mazurskiej 40

 • 1966 rok – powstała rejonowa Szkoła Podstawowa nr 62
 • 1998 rok – utworzono Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego.

W skład tej placówki od 1999 roku wchodziły:

 • rejonowa SP nr 62
 • rejonowe Gimnazjum nr 19
 • Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego.

Szkoła przy ul. Rydla 49

 • 1982 rok – powstała rejonowa Szkoła Podstawowa nr 43 im. Adama Mickiewicza
 • 1992 rok – utworzono Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 (od 2007 roku im. Karola Wojtyły)

W jego skład wchodziły:

 • wygaszana Szkoła Podstawowa nr 43
 • Gimnazjum nr 13
 • XVI Liceum Ogólnokształcące.


2008 rok – na podstawie Uchwały Rady Miasta nr XXII/605/08 z 16 czerwca 2008 roku, 1 września 2008 rozpoczęło działalność Centrum Kształcenia Sportowego
, aby:

 • krzewić kulturę fizyczną i zdrowy tryb życia,
 • kształtować holistyczny rozwój uczniów uzdolnionych,
 • wychowywać i edukować przyszłych mistrzów sportu.

Uczniowie CKS w myśl hasła, które stało się mottem szkoły: „Sport to pasja, nauka to przyszłość” zdobywali nagrody i wyróżnienia w konkursach przedmiotowych oraz medale i puchary w różnych dyscyplinach sportowych: koszykówka, kolarstwo, piłka ręczna dziewcząt i chłopców, piłka nożna, pływanie i ratownictwo wodne, wioślarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo.

Młodzieży stawiane były wysokie wymagania. Musieli połączyć zwykłe obowiązki szkolne z ogromem zajęć sportowych. Wstawali wcześniej niż ich rówieśnicy, późno szli spać, bo treningi zajmowały im każdą wolną chwilę. Szkoła była dla nich szansą na rozwijanie uzdolnień i gwarancją solidnego wykształcenia. Nasi uczniowie byli wyjątkowi i dlatego zasługiwali na wyjątkowe traktowanie. Wychowywaliśmy i kształciliśmy przyszłych mistrzów, ludzi otwartych, wolnych, wytrwałych i oddanych swojej pasji, którą jest sport.

Udostępnij wpis