Centrum Kształcenia Sportowego, utworzone na bazie dwóch szczecińskich zespołów szkół ogólnokształcących: ZSO nr 8 oraz ZSOMS, rozpoczęło działalność 1 września 2008 roku, by:

 • krzewić kulturę fizyczną i zdrowy tryb życia,
 • kształtować holistyczny rozwój uczniów uzdolnionych,
 • wychowywać i edukować przyszłych mistrzów sportu.

Obecnie w skład placówki wchodzą:

 • Przedszkole Szmaragdowe,
 • Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2,
 • Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi.

Uczniowie CKS w myśl hasła „Sport to pasja, nauka to wolność” – które stało się mottem szkoły – zdobywają nagrody i wyróżnienia w konkursach przedmiotowych oraz medale i puchary w różnych dyscyplinach sportowych: koszykówka, kolarstwo, piłka ręczna dziewcząt i chłopców, piłka nożna, pływanie i ratownictwo wodne, wioślarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo.

Młodym ludziom stawiane są wysokie wymagania. Muszą połączyć zwykłe obowiązki szkolne z ogromem zajęć sportowych. Wstają wcześniej niż ich rówieśnicy i chodzą później spać, bo treningi zajmują im każdą wolną chwilę. Szkoła jest dla nich szansą na rozwijanie uzdolnień i gwarancją solidnego wykształcenia. Nasi uczniowie są wyjątkowi i dlatego zasługują na wyjątkowe traktowanie. Wychowujemy i kształcimy przyszłych mistrzów, ludzi otwartych, wolnych, wytrwałych i oddanych swojej pasji, którą jest sport.

„Szkole na medal“ uczniowie-sportowcy mogą łączyć naukę z treningami na wszystkich poziomach kształcenia. Utalentowani sportowo uczniowie mogą doskonalić swoje umiejętności w zakresie pływania, ratownictwa, piłki ręcznej, piłki nożnej, piłki wodnej, siatkówki, triathlonu, kajakarstwa i innych dziedzin.

Nasza oś czasu

Rok 1982

Powstaje rejonowa Szkoła Podstawowa nr 43 im. Adama Mickiewicza.

Rok 1992

Powstaje Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 z XVI Liceum Ogólnokształcącym.

Rok 1999

Na skutek reformy oświaty powstaje rejonowe Gimnazjum nr 13 i rozpoczyna się wygaszanie SP nr 43.

Rok 2002

Szkoła Podstawowa nr 43 im. Adama Mickiewicza przestaje istnieć.

Rok 2007

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 otrzymuje imię Karola Wojtyły.

Rok 2008

Na podstawie Uchwały Rady Miasta nr XXII/605/08 z 16 czerwca 2008 roku, z połączenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 z istniejącym od 1998 roku Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego powstaje Centrum Kształcenia Sportowego z siedzibami przy ul. Rydla 49 oraz Mazurskiej 40.

W skład placówki wchodzą:

 • w budynku przy ul. Rydla, będącym poprzednio siedzibą ZSO nr 8:
  • Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi (dawniej Gimnazjum nr 13),
  • Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi (dawniej XVI Liceum Ogólnokształcące),
 • w budynku przy ul. Mazurskiej, będącym poprzednio siedzibą ZSOMS:
  • Sportowa Szkoła Podstawowa (dawniej Szkoła Podstawowa nr 62),
  • Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego (dawniej Gimnazjum nr 19),
  • Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego.

Rok 2015

Centrum Kształcenia Sportowego pozostaje na ul. Rydla, a placówka przy ul. Mazurskiej zostaje przekształcona w Centrum Mistrzostwa Sportowego.

Dzięki licznym staraniom rodziców, nauczycieli i dyrekcji szkoły, na mocy uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w CKS powstaje Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2.

Rok 2017

Przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 powstają oddziały przedszkolne.

Na skutek reformy oświaty rozpoczyna się wygaszanie Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi.

Rok 2018

Z oddziałów przedszkolnych przy SSP nr 2 powstaje Przedszkole Szmaragdowe, którego siedzibą staje się zmodernizowane skrzydło C budynku przy ul. Rydla 49.

Rok 2019

Szkołę opuszczają ostatnie klasy GMzOS, gimnazjum przestaje istnieć.

Udostępnij wpis