Harmonogram rekrutacji do internatu

Harmonogram rekrutacji do internatu „Junior” Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Centrum Kształcenia Sportowego na rok szkolny 2024/2025.

Lp.TerminDziałanie
118 lipca od godz. 8:00 – 2 sierpnia 2024Składanie wniosków o przyjęcie do internatu elektronicznie za pośrednictwem systemu „Nabór” wraz z wymaganymi załącznikami.
28 sierpnia – 12 sierpnia 2024, do godz. 15:00Przekazanie przez kandydata zaświadczenia o przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej (skan lub zdjęcie przesłać na adres e-mail internatu pierwszego wyboru).
319 sierpnia 2024, godz. 13:00Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do internatu.
419 sierpnia – 22 sierpnia 2024, do godz. 15:00Składanie przez kandydata deklaracji woli zamieszkania w internacie (skan lub zdjęcie przesyła na adres e-mail internatu, do którego został zakwalifikowany).
523 sierpnia 2024, do godz. 12:00Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do internatu.

Oryginały wszystkich dokumentów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym kandydat składa w internacie w dniu zakwaterowania.

Udostępnij wpis