Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do SSP nr 2

Szanowni Rodzice,

uprzejmie informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych do klas 1 szkół podstawowych zostaną ogłoszone w dniu 19.04.2022 r. do godz. 15.00. W związku z powyższym w dniach
19.04. – 21.04.2022 r. do godz. 15.00
należy pisemnie lub elektronicznie potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do danej szkoły podstawowej. Brak oświadczenia woli przyjęcia dziecka do szkoły oznacza rezygnację z zapewnionego miejsca w danej placówce.

Rekrutacja do SSP nr 2 – dokumenty do pobrania

Udostępnij wpis