Centrum Kształcenia Sportowego, utworzone na bazie dwóch szczecińskich zespołów szkół ogólnokształcących: ZSO nr 8 oraz ZSOMS, rozpoczęło działalność 1 września 2008 roku, by:

 • krzewić kulturę fizyczną i zdrowy tryb życia,
 • kształtować holistyczny rozwój uczniów uzdolnionych,
 • wychowywać i edukować przyszłych mistrzów sportu.

Obecnie w skład placówki wchodzą:

 • Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2,
 • Oddziały Przedszkolne w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 (znane jako Przedszkole „Szmaragdowe“),
 • Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi.

Uczniowie CKS w myśl hasła „Sport to pasja, nauka to wolność” – które stało się mottem szkoły – zdobywają nagrody i wyróżnienia w konkursach przedmiotowych oraz medale i puchary w różnych dyscyplinach sportowych: koszykówka, kolarstwo, piłka ręczna dziewcząt i chłopców, piłka nożna, pływanie i ratownictwo wodne, wioślarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo.

Młodym ludziom stawiane są wysokie wymagania. Muszą połączyć zwykłe obowiązki szkolne z ogromem zajęć sportowych. Wstają wcześniej niż ich rówieśnicy i chodzą później spać, bo treningi zajmują im każdą wolną chwilę. Szkoła jest dla nich szansą na rozwijanie uzdolnień i gwarancją solidnego wykształcenia. Nasi uczniowie są wyjątkowi i dlatego zasługują na wyjątkowe traktowanie. Wychowujemy i kształcimy przyszłych mistrzów, ludzi otwartych, wolnych, wytrwałych i oddanych swojej pasji, którą jest sport.

„CKS Szczecin – Szkole na medal!“ uczniowie-sportowcy mogą łączyć naukę z treningami na wszystkich poziomach kształcenia. Utalentowani sportowo uczniowie mogą doskonalić swoje umiejętności w zakresie pływania, ratownictwa, piłki ręcznej, piłki nożnej, piłki wodnej, siatkówki, triathlonu, kajakarstwa i innych dziedzin.

Nasza oś czasu

Rok 1982

Powstaje rejonowa Szkoła Podstawowa nr 43 im. Adama Mickiewicza. Stanowisko dyrektora obejmuje Władysław Kot.

Rok 1988

Dyrektorem SP nr 43 zostaje Sylwester Kornowski.

Rok 1992

Powstaje Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 z XVI Liceum Ogólnokształcącym. Dyrektorem szkoły jest Sylwester Kornowski.

Rok 1998

Dyrektorem ZSO nr 8 zostaje Anna Chatlińska.

Rok 1999

Na skutek reformy oświaty w ZSO nr 8 powstaje rejonowe Gimnazjum nr 13 i rozpoczyna się wygaszanie SP nr 43.

Rok 2002

Szkoła Podstawowa nr 43 im. Adama Mickiewicza przestaje istnieć.

Rok 2007

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 otrzymuje imię Karola Wojtyły.

Rok 2008

Na podstawie Uchwały Rady Miasta nr XXI/559/08 z 24 kwietnia oraz XXII/605/08 z 16 czerwca 2008 roku, z połączenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Karola Wojtyły z istniejącym od 1998 roku Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego powstaje Centrum Kształcenia Sportowego z siedzibami przy ul. Rydla 49 oraz Mazurskiej 40.

W skład placówki wchodzą:

 • w budynku przy ul. Rydla, będącym poprzednio siedzibą ZSO nr 8:
  • Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi (dawniej Gimnazjum nr 13),
  • Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi (dawniej XVI Liceum Ogólnokształcące),
 • w budynku przy ul. Mazurskiej, będącym poprzednio siedzibą ZSOMS:
  • Sportowa Szkoła Podstawowa (dawniej Szkoła Podstawowa nr 62 im. A. Omieczyńskiego),
  • Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego (dawniej Gimnazjum nr 19),
  • Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego.

Dyrektorem szkoły zostaje Maria Biernat. W grudniu obowiązki dyrektora przejmuje Iwona Bodziak.

Rok 2009

W lutym stanowisko dyrektora CKS obejmuje Maciej Parobczy.

Rok 2015

Centrum Kształcenia Sportowego pozostaje na ul. Rydla, a placówka przy ul. Mazurskiej zostaje przekształcona w Centrum Mistrzostwa Sportowego.

Dzięki licznym staraniom rodziców, nauczycieli i dyrekcji szkoły, na mocy uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w CKS powstaje Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2.

Rok 2017

Na skutek reformy oświaty GMzOS zostaje włączone do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2, która jednocześnie zmienia się w szkołę ośmioletnią.

W SSP nr 2 powstają oddziały przedszkolne.

Rok 2018

Oddziały przedszkolne w SSP nr 2 przyjmują nazwę Przedszkole „Szmaragdowe“. Jego siedzibą staje się zmodernizowane skrzydło C budynku przy ul. Rydla 49.

Rok 2019

Mury CKS opuszczają pierwsi absolwenci Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz ostatni absolwenci dawnego Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi.

Udostępnij wpis