Z dumą podkreślamy, że działania podejmowane przez uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie docenione zostały licznymi nagrodami i certyfikatami. To kontynuacja wyróżniających się w środowisku oświatowym działań podejmowanych jeszcze w czasie, gdy w budynku przy ul. Rydla 49 działał Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.


Rekord Polski w Całodobowej Sztafecie Pływackiej

Certyfikat ustanowienia w dniu 26 maja 2018 roku rekordu Polski w najdłuższej pod względem dystansu całodobowej sztafecie pływackiej. Trzydziestu sześciu zawodników na 6 torach o długości 25 m w ciągu doby przepłynęło dystans 419 kilometrów i 450 metrów! Twórcami tego wspaniałego sukcesu byli nasi uczniowie, rodzice, nauczyciele, absolwenci i emeryci CKS oraz niezwykli Przyjaciele Szkoły: strażacy, płetwonurkowie, pływacy z klubu Swimming Masters Team Szczecin i karatecy z SKS Husaria. Rekord został ustanowiony z okazji 35-lecia szkoły przy ulicy Rydla 49. Sztafeta rozpoczęła się 25 maja o godz. 10:00 w obecności wyjątkowych gości naszego jubileuszu, a symboliczny znak do startu dał sam Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek. Jesteśmy szkołą sportową z własnym rekordem Polski!

Szkoła Promująca Honorowe Oddawanie Krwi

Certyfikat „Szkoły Promującej Honorowe Oddawanie Krwi“, przyznany Centrum Kształcenia Sportowego w roku 2017 oraz 2018. To efekt zaangażowania w akcję upowszechniania idei krwiodawstwa w ramach projektu „Twoja krew, moje życie“. Głównym celem projektu jest promocja idei honorowego krwiodawstwa wśród uczniów i ich rodziców oraz uświadomienie młodym osobom potrzeby dzielenia się najcenniejszym darem – krwią, która może uratować życie lub zdrowie drugiego człowieka – oraz kształtowanie pozytywnych postaw prospołecznych wśród uczniów.

Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej

Certyfikat „Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej“, przyznany Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi w Centrum Kształcenia Sportowego w roku szkolnym 2013/2014. Organizatorzy ogólnopolskiej akcji „Zachowaj równowagę“ z Instytutu Żywności i Żywienia oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie docenili podejmowane w naszej szkole oryginalne pomysły związane z aktywnością fizyczną oraz szerzenie idei zdrowego odżywiania wśród uczniów i ich rodziców w ramach akcji „W zdrowym ciele zdrowy duch“. Do rywalizacji o miano placówki przyjaznej zdrowemu odżywianiu i aktywności fizycznej przystąpiło 1600 szkół i przedszkoli z całej Polski. CKS znalazł się wśród dwóch szkół ze Szczecina i dziewięciu szkół z województwa zachodniopomorskiego wyróżnionych tym certyfikatem. Patronat nad konkursem objęło m.in. Ministerstwo Zdrowia.

WF z Klasą

Certyfikat „WF z Klasą“, przyznany Centrum Kształcenia Sportowego w 2014 roku za działania podejmowane w Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi w celu uatrakcyjnienia zajęć sportowych i lekcji wychowania fizycznego. Projekt realizowany był pod honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Edukacji Narodowej. Do udziału w pierwszej, pilotażowej edycji programu, która rozpoczęła się we wrześniu 2013 roku zgłosiło się około 1000 szkół z całej Polski, zainteresowanych nowoczesnym nauczaniem wychowania fizycznego i propagowaniem zdrowego stylu życia. Wśród obowiązkowych zadań projektowych była organizacja Sportowego Okrągłego Stołu, czyli szkolnej debaty dotyczącej udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole oraz realizacja wybranych zadań związanych m.in. ze zdrowym stylem życia, zwiększaniem aktywności uczniów lub uatrakcyjnieniem zajęć pozalekcyjnych. Wszystkie działania dokumentowane były na blogu „Szkoła na medal“.

Mądre Żywienie – Zdrowe Pokolenie

Certyfikat akcji „Mądre Żywienie – Zdrowe Pokolenie”, przyznany Centrum Kształcenia Sportowego w 2014 roku przez Polskie Towarzystwo Dietetyki za zaangażowanie w programie edukacyjno-badawczym. Uczniowie CKS, za zgodą rodziców, wzięli udział w pomiarach masy ciała, wzrostu i wskaźników BMI. Oprócz tego w szkole odbył się cykl spotkań uczniów i rodziców z dietetykiem. Ponadto na terenie szkoły zorganizowano kilkadziesiąt akcji promujących zdrowe odżywianie, np. „Dzień zdrowego śniadania”, „Podziel się zdrową kanapką” czy „Zdrowie w jabłku”, w ramach polsko-szwajcarskiego programu walki z otyłością, realizowanego w CKS w latach 2013-2015 pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

Obiekt Przyjazny Osobom Niepełnosprawnym

Certyfikat „Obiekt Przyjazny Osobom Niepełnosprawnym”, przyznany szkole przy ul. Rydla w 2005 roku z inicjatywy Prezydenta Miasta Szczecina za działania w zakresie likwidowania barier architektonicznych i pracę na rzecz osób niepełnosprawnych.

Szkoła z Klasą

Certyfikat „Szkoła z klasą”, przyznawany w latach 2004-2005 XVI Liceum Ogólnokształcącemu oraz Gimnazjum nr 13 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w ogólnopolskim konkursie pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za nowatorskie działania w zakresie edukacji i wychowania.

Bezpieczna Szkoła

Certyfikat „Bezpieczna Szkoła”, przyznawany Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 8 w latach 2003-2004 w prestiżowym konkursie pod patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty za inicjatywy w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa uczniów oraz działań profilaktycznych.

Udostępnij wpis