Spis dokumentów dla kandydatów zakwalifikowanych do klas 1 SP

Od 20.04.2022 do 21.04.2022 do godz. 15.00 należy dostarczyć obowiązkowy komplet dokumentów:

  • potwierdzenie woli*
  • zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza POZ lub ksero karty sportowca
  • pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego*
  • deklarację religia/etyka*
  • dwa zdjęcia do legitymacji (z podpisem na odwrocie).

  Do 08.05.2022 należy dostarczyć:

  • informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Wszystkie dokumenty muszą zawierać obowiązkowy podpis obojga rodziców.

 Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do naszej placówki poprzez wrzucenie kompletu do urny.

Rekrutacja do SSP nr 2 – dokumenty do pobrania

*Wersja papierowa dokumentów znajduje się przy wejściu do przedszkola oraz w sekretariacie przedszkola.

Udostępnij wpis