Spis dokumentów dla kandydatów zakwalifikowanych do klas 1 SP

Od 15.04.2024 r. do 16.04.2024 r. do godz. 15.00 należy dostarczyć obowiązkowy komplet dokumentów:

  • potwierdzenie woli*
    (brak oświadczenia woli przyjęcia dziecka do szkoły oznacza rezygnację z zapewnionego miejsca w placówce)
  • zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza POZ lub ksero karty sportowca
  • pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego*
  • deklarację religia/etyka*
  • dwa zdjęcia do legitymacji (z podpisem na odwrocie).

Do 10.05.2024 r. należy dostarczyć:

  • informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu przedszkola. Wszystkie dokumenty muszą zawierać obowiązkowy podpis obojga rodziców.

* Wersja papierowa dokumentów znajduje się przy wejściu do przedszkola oraz w sekretariacie przedszkola.

Do pobrania

Udostępnij wpis